Å være i livet

Aldateateret

Litteraturformidling/scenekunst – 16-19 år

I denne forestillingen ønsker Aldateateret å utforske Inger Hagerups og Halldis Moren Vesaas liv og diktning. Ved å gjenskape historiene og å utforske forholdet mellom dem, belyses det er å være kvinne og kunstner gjennom ulike livsfaser. Forestillingen fokuserer på kvinnekamp, feminisme og kvinnefrigjøring i en tid som var dominert av menn.

Medvirkende: Jeanette M. Kjær og Nina E. Bøe.