Å falle av verden

Kompani lerkefalk

Teaterforestilling – Ungdom

Teaterforestillingen “Å falle av verden” tar opp vanskelige tema som selvmord, selvskading, angst og depresjon. Hvert år registreres det i gjennomsnitt 530 selvmord i Norge. Selvmord står for ca. 30% av alle dødsfall hos unge mennesker under 24 år. Det dør flere unge gutter av selvmord i denne aldersgruppen enn det gjør i samme målgruppe i trafikken. Depresjon oppstår ofte første gang i barne- eller ungdomsalderen og viser stor grad av kontinuitet inn i voksenlivet. Det er derfor av stor betydning å forebygge, tidlig identifisere og gi riktig behandling til barn og unge. Forestillingen “Å falle av verden” ønsker å møte dette behovet. Den blir produsert i samarbeid med organisasjonen Voksne for Barn (VfB), Landsforeningen for selvmord og selvskading (LFSS) og ansatte i LEVE. Disse er fagkonsulenter under idé- og utviklingsfasen, og under produseringen og vil følge opp turnéen med workshop og samtaler etter forestillingene.

Medvirkende: Thale Tornes, Oscar Gee, Katja Henriksen Schia og Katinka Rydin Berge.