365 degree dancer

Sentrifugal films

Dansefilm/tverrfaglig – Ungdom

Kunstprosjektet «365 degree dancer» har som mål å lage en dokumentarisk dansefilm. Filmen tar for seg en reise gjennom Silkeveien og det utvikles en dans i fra hver region på denne reisen. Det arbeides med å skape en poetisk «road-movie» som utforsker fellesnevneren innen den pakistanske kulturens dans gjennom bilder, tekst og animasjoner. Den asiatiske filosofien og synsvinkelen er fremtredende i prosjektet og filmen vises gjerne i kirkerom for å bygge opp under kirkebyggene som kunstarena og muligheten for kultur og religionsdialog.

Medvirkende: Maria Lloyd, Ella Fiskum og Hamdi Barakat