Arrangement

14.03.2021

Webinar: TINGENES TILSTAND

Sted: Norge, Tyskland, UK, Svergie og Spania

Webinar om objektets rolle innen forskjellige kunstformer

14.02.2021

Webinar: The gamer experience of “to be, or pretend to be”

Sted: Norge, Canada og Storbritannia, Webinar

Webinar om den oppslukende spill- og teateropplevelsene og hvordan de beste der ute skaper disse opplevelsene.

17.04.2020

Webinar: Kunstnarøkonomi

Sted: Volda, Nett

Webinar om kunstnarøkonomi og sjølvmelding

16.02.2019

Småkunst: Stemmestammen

Sted: Internasjonalt

Seanse gratulerer Karstein Solli produksjoner med vakker og engasjerende forestilling for de minste!

05.08.2018

Småkunstkunstfestival 2018

Sted: Trondheim, Norge

Småkunstfestival for barn i alderen 0-6 år midt i Trondheim sentrum

19.10.2017

Kunstprogram: Mi og di forteljing

Sted: Volda, Norge

Ein dokumentarfilmverkstad der ungdomane fekk lære foto- og filmteknikk og å skape eigne filmar.

19.03.2017

Kunstverksted: Kunsten å berøre

Sted: Sentralen, Oslo, Norge

Tverrfaglig Masterclass for profesjonelle kunstnere innen alle kunstsjangre

19.08.2016

Seminar: Kunst for de minste

Sted: Bærum Kulturhus, Norge

Hvor blir det av kunst for de minste?

18.08.2015

Kunstprogram 2015

Sted: Volda, Oslo, hele Norge

Fem kunstprogram har fått støtte og skal arbeid i en skoleklasse hele kommende skoleår!

19.07.2015

Festival: Småkunstfestivalen 2015

Sted: Ålesund, Norge

Internasjonal kunstfestival for små barn i alderen 0-6 år

19.05.2014

Kunstverksted: iPad animasjon 2014

Sted: Vestnes, Norge & Teknisk Museum, Oslo, Norge

Seanse arrangerte workshop der barn lærer å animere ved bruk av iPad.

01.01.2013

Nasjonal satsing: INK 2013

Sted: Volda, Oslo, hele Norge

Seanse ledet nasjonal satsing for å bedre kunst for barn og unge med spesielle behov.

21.11.2012

Seminar: Kunst- og kulturaktiv skole

Sted: Oslo

Hvordan finne, benytte og styrke de ressursene en har i stab og elever slk at både voksne og barn får utfolde seg, og lære gjennom kunst og kultur?

13.11.2012

Kunstverksted: Animasjon og figur i spill og samspill

Sted: Høgskolen i Volda

Et tverrfaglig verksted for lærere i animasjon, media og drama/teater.

12.09.2012

Festival: Småkunstfestivalen 2012

Sted: Dansens Hus i Oslo.

Kunst for de minste (0-6 år) – seminar og workshop for de voksne.

29.08.2012

The First International Teaching Artist Conference

Sted: Litteraturhuset i Oslo

Verdens første internasjonale konferanse om Teaching Artistry.

12.03.2012

Kunstverksted: Den skrivende kroppen

Sted: BUL-salen i Oslo

Hvordan skapes tekst som ikke er skrevet innenfor rammen av en definert rolle – som for eksempel av en dramatiker?

29.11.2011

Kunstverksted: Animasjon og figur 2011

Sted: Høgskolen i Volda

Hva skjer når dukkespillere møter animatører?

19.11.2010

Kunstprogram: Grønn Pakt Operaen Oslo

Sted: Operaen, Oslo, Norge

SEANSE tok del i markeringa med innslag frå prosjektet Verdsarv og Verdiar

10.11.2010

Konferanse: Teaching Artists – noe for Norge?

Sted: Litteraturhuset i Oslo

En introduksjon til Teaching Artistry: Kan dette være noe for Norge?

08.03.2010

Kunstverksted: “The Writing Body”

Stad: Universitetet i Tromsø

Korleis blir tekst i kunsten produsert?

12.12.2009

Kunsterisk bidrag: Miljøarrangement i Operaen

Sted: Oslo

SEANSE tok del i markeringa med innslag frå prosjektet Verdsarv og Verdiar.

07.12.2009

Seminar: Skandinavisk Blikk på Barn i Kunsten

Sted: Litteraturhuset i Oslo

Seminar omkring barn og kunst i ulike relasjonar. For lærarar, kunstnarar og andre interesserte.

19.05.2009

Kunstprogram: Grønn Pakt Nordal

Sted: Nordal, Norge

Verdensarvprosjektet Grønn pakt, er et langvarig kunstprogram 2009/2010

22.04.2009

Int. Conference: Arts in Education

Sted: Hurtigruta M/S Midnatsol

Anne Bamford, Eric Booth, Brad Haseman and more. Theme: “Ways of researching arts practice – How to achieve quality in arts education”

19.02.2009

Konferanse: Kunstfag på livet laust

Stad: Ivar Aasen Hotell i Ørsta

Konferansen set lys på kunstfaga som meinings- og meistringsfremjande verkemiddel for menneske med særskilde behov.

01.08.2008

Start Arts

Sted: Volda

Tre kunstforestillinger: De røde skoene – Teater, Basix – familiekonsert, Frikar – ungdomsshow. I anledning Seanses oppstart høsten 2008.

01.08.2008

Konferanse: Start Arts

“Kunst, kvalitet og danning”. Konferanse i anledning Seanses oppstart høsten 2008.

01.01.2008

Seminar: Prøveklutens milepælseminar

Seminar i regi av Seanses forløper “Prøvekluten”.

01.01.2007

Kunst for barn – livsnødvendig underholdning?

Arrangement i regi av Seanses forløper “Prøvekluten”.

01.01.2007

Konferanse: Det potensielle rommet

Konferanse i regi av Seanses forløper “Prøvekluten”.

01.01.2007

Dialogseminar

Seminar i regi av Seanses forløper “Prøvekluten”.

16.01.2006

Kreativt seminar

Seminar i regi av Seanses forløper “Prøvekluten”.

01.01.2005

Kulturmøter: Bibliotek, Museer, Organister

Tre kulturmøter i regi av Seanses forløper “Prøvekluten”.

01.01.2005

Teaterskole for barn

Arrangement i regi av Seanses forløper “Prøvekluten”.

01.01.2005

Sette i scene

Arrangement i regi av Seanses forløper “Prøvekluten”.

01.01.2005

Tekstil som skulptur

Arrangement i regi av Seanses forløper “Prøvekluten”.

01.01.2004

Dialogkonferansen og Kulturspira

Konferanser og dialogmøter i regi av Seanses forløper “Prøvekluten”.

01.01.2004

Kulturmøter: Kunstfaglig, Bibliotek, Kino

Tre kunstmøter i regi av Seanses forløper “Prøvekluten”.

01.01.2004

Kulturverksted: Fortelling, Visuell kunst og Animasjon

Tre kunstverksteder for barn i regi av Seanses forløper “Prøvekluten”.