Arrangement

13.01.2022

Webinar: Spilltanken 2

Digital-konferanse
Dato: 13. januar 2022 kl. 09.30 til 14.30

16.08.2021

SMÅKUNSTFESTIVALEN 2021

Velkommen til en fargerik internasjonal kunstfestival tilegnet de aller yngste barna!

05.07.2021

Webinar: Transferable Skills from Gaming to Real Life

Place: Norway, Denmark, UK, US and world.

What motivates us to play video games? What skills and competencies are you evolving from playing video games? What skills and competencies will be important for the future?

14.03.2021

Webinar: TINGENES TILSTAND

Sted: Norge, Tyskland, UK, Svergie og Spania

Webinar om objektets rolle innen forskjellige kunstformer

14.02.2021

Webinar: The gamer experience

Place: Norway, Canada og UK

Immersive gaming and theater experiences

17.04.2020

Webinar: Kunstnarøkonomi

Sted: Volda, Nett

Webinar om kunstnarøkonomi og sjølvmelding

16.02.2019

Småkunst: Stemmestammen

Sted: Internasjonalt

Seanse gratulerer Karstein Solli produksjoner med vakker og engasjerende forestilling for de minste!

05.08.2018

Småkunstkunstfestival 2018

Sted: Trondheim, Norge

Småkunstfestival for barn i alderen 0-6 år midt i Trondheim sentrum

19.10.2017

Kunstprogram: Mi og di forteljing

Sted: Volda, Norge

Ein dokumentarfilmverkstad der ungdomane fekk lære foto- og filmteknikk og å skape eigne filmar.

19.03.2017

Kunstverksted: Kunsten å berøre

Sted: Sentralen, Oslo, Norge

Tverrfaglig Masterclass for profesjonelle kunstnere innen alle kunstsjangre

19.08.2016

Seminar: Kunst for de minste

Sted: Bærum Kulturhus, Norge

Hvor blir det av kunst for de minste?

18.08.2015

Kunstprogram 2015

Sted: Volda, Oslo, hele Norge

Fem kunstprogram har fått støtte og skal arbeid i en skoleklasse hele kommende skoleår!

19.07.2015

Festival: Småkunstfestivalen 2015

Sted: Ålesund, Norge

Internasjonal kunstfestival for små barn i alderen 0-6 år

19.05.2014

Verksted: iPad animasjon 2014

Sted: Vestnes, Norge & Teknisk Museum, Oslo, Norge

Seanse arrangerte workshop der barn lærer å animere ved bruk av iPad.

01.01.2013

Nasjonal satsing: INK 2013

Sted: Volda, Oslo, hele Norge

Seanse ledet nasjonal satsing for å bedre kunst for barn og unge med spesielle behov.

21.11.2012

Seminar: Kunst- og kulturaktiv skole

Sted: Oslo –

Hvordan finne, benytte og styrke de ressursene en har i stab og elever slk at både voksne og barn får utfolde seg, og lære gjennom kunst og kultur?

13.11.2012

Kunstverksted: Animasjon og figur i spill og samspill

Sted: Høgskolen i Volda
Et tverrfaglig verksted for lærere i animasjon, media og drama/teater.

12.09.2012

Festival: Småkunstfestivalen 2012

Sted: Dansens Hus i Oslo.

Kunst for de minste (0-6 år) – seminar og workshop for de voksne.

29.08.2012

The First International Teaching Artist Conference

Sted: Litteraturhuset i Oslo

Verdens første internasjonale konferanse om Teaching Artistry.

12.03.2012

Kunstverksted: Den skrivende kroppen

Sted: BUL-salen i Oslo

Hvordan skapes tekst som ikke er skrevet innenfor rammen av en definert rolle – som for eksempel av en dramatiker?

29.11.2011

Kunstverksted: Animasjon og figur 2011

Sted: Høgskolen i Volda

Hva skjer når dukkespillere møter animatører?

19.11.2010

Kunstprogram: Grønn Pakt Operaen Oslo

Sted: Operaen, Oslo, Norge

SEANSE tok del i markeringa med innslag frå prosjektet Verdsarv og Verdiar

10.11.2010

Konferanse: Teaching Artists – noe for Norge?

Sted: Litteraturhuset i Oslo

En introduksjon til Teaching Artistry: Kan dette være noe for Norge?

08.03.2010

Kunstverksted: «The Writing Body»

Stad: Universitetet i Tromsø

Korleis blir tekst i kunsten produsert?

12.12.2009

Kunsterisk bidrag: Miljøarrangement i Operaen

Sted: Oslo

SEANSE tok del i markeringa med innslag frå prosjektet Verdsarv og Verdiar.

07.12.2009

Seminar: Skandinavisk Blikk på Barn i Kunsten

Sted: Litteraturhuset i Oslo

Seminar omkring barn og kunst i ulike relasjonar. For lærarar, kunstnarar og andre interesserte.

19.05.2009

Kunstprogram: Grønn Pakt Nordal

Sted: Nordal, Norge

Verdensarvprosjektet Grønn pakt, er et langvarig kunstprogram 2009/2010

22.04.2009

Int. Conference: Arts in Education

Sted: Hurtigruta M/S Midnatsol

Anne Bamford, Eric Booth, Brad Haseman and more. Theme: «Ways of researching arts practice – How to achieve quality in arts education»

19.02.2009

Konferanse: Kunstfag på livet laust

Stad: Ivar Aasen Hotell i Ørsta

Konferansen set lys på kunstfaga som meinings- og meistringsfremjande verkemiddel for menneske med særskilde behov.

01.08.2008

Start Arts

Sted: Volda

Tre kunstforestillinger: De røde skoene – Teater, Basix – familiekonsert, Frikar – ungdomsshow. I anledning Seanses oppstart høsten 2008.

01.08.2008

Konferanse: Start Arts

«Kunst, kvalitet og danning». Konferanse i anledning Seanses oppstart høsten 2008.

01.01.2008

Seminar: Prøveklutens milepælseminar

Seminar i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

01.01.2007

Kunst for barn – livsnødvendig underholdning?

Arrangement i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

01.01.2007

Konferanse: Det potensielle rommet

Konferanse i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

01.01.2007

Dialogseminar

Seminar i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

16.01.2006

Kreativt seminar

Seminar i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

01.01.2005

Kulturmøter: Bibliotek, Museer, Organister

Tre kulturmøter i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

01.01.2005

Teaterskole for barn

Arrangement i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

01.01.2005

Sette i scene

Arrangement i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

01.01.2005

Tekstil som skulptur

Arrangement i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

01.01.2004

Dialogkonferansen og Kulturspira

Konferanser og dialogmøter i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

01.01.2004

Kulturmøter: Kunstfaglig, Bibliotek, Kino

Tre kunstmøter i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

01.01.2004

Kulturverksted: Fortelling, Visuell kunst og Animasjon

Tre kunstverksteder for barn i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».