Teaching Artist/Kunstnerlærer

Seanse utforsker og utvikler nye former for kunstpraksis.

En Teaching Artist – kunstnerlærer – er en profesjonell kunstner som jobber med og gjennom kunst i skoler eller andre samfunnsinstitusjoner.

Teaching Artist er en modell bestående av tre deler: en rolle, et samarbeid, og et program. Teaching Artists jobber i langsiktige og forpliktende samarbeid. Samarbeidet blir ofte avtalt på institusjonsnivå, for eksempel mellom et galleri og en skole, og opplevelse av kunst ved kunstinstitusjonen inngår da ofte i programmene.

Seanse mener at barn og unge, kunstnere og samfunnet forøvrig får mye mer igjen for en slik langsiktig tilnærming. Barn og unge får selv være skapende, lære seg kunstnerisk håndverk og får en dypere forståelse av seg selv og kunsten de opplever enn det ett enkelt møte kan tilby. Lærerne/helsearbeidere får bidra med sin kompetanse, for eksempel gjennom innsikt i målgruppen og rammevilkår og muligheter i institusjonen. Kunstnere får jobbe over lengre tid under mer forutsigbare rammer, får mer respekt og forståelse for sitt arbeid, og har mulighet til å utvikle sin egne kunstneriske praksis gjennom et nært samarbeid med publikum.

Spesielt for Teaching Artist-program er at det i stor grad legges til rette for at deltakerne selv er aktive og skapende, ikke bare i opplevelsen av profesjonell kunst, men også i deltakelse i kunstneriske prosesser hvor deres kreativitet og ferdigheter stimuleres og utvikles. Vi tror at Teaching Artist-arbeid kan gjøre deltakere mer kreative og skapende, samt være en bruk av ressurser som gir et bredere spekter av befolkningen mulighet til å få meningsfullt utbytte av kulturprogram.

Vi tror også dette er spesielt viktig for norske skoleelever. Politisk blir det i dag lagt spesiell vekt på behovet for kunnskap, sosial mobilitet og konkurransedyktighet. Vi vet at gode kunstopplegg for barn og unge bidrar utvikling av tilpasningsdyktighet, samt evne til problemløsning, innovasjon og kritisk tenkning. Programmene bidrar også til å styrke den estetiske kompetansen i de institusjonene de foregår, noe det i Norge er stort behov for.

Teaching Artist-kurs for norske kunstnere

Ønsker du å bli en av Norges første kunstnerlærere?

Seanse har siden 2010 jobbet med å bringe Teaching Artist modellen til Norge, og vært i fronten for denne modellen for å arbeide med kunst internasjonalt.

Vi tror at kunstnere som Teaching Artists på deltid eller fulltid kan: få mer respekt for sitt arbeid, skape langsiktige partnerskap mellom kunst- og andre samfunnsinstitusjoner, få mer forutsigbare økonomiske rammer, og viktige grupper meningsfulle og skapende kunstopplevelser på en måte ett enkelt møte ikke er i stand til.

I 2012/13 gjennomførte vi vårt første Teaching Artist kurs med kunstnere fra Den Norske Opera og Ballett, Det Norske Teatret, Nasjonalmuseet, Telemark Teater/frilanse, Norges Musikkhøgskole, og Seanse/Avdeling for kulturfag ved Høgskolen i Volda. Et påfølgende kurs ble holdt 2013/2014.

Seanses Teaching Artist-kurs er basert rundt samlinger hvor deltakerne samlingsbasert: som regel med en samling i Volda, en i Oslo, og en studietur til sentrum for kompetanse på feltet i utlandet. Kurset sentrerer også rundt, og forutsetter, at kunstnerne utvikler og gjennomfører sitt eget Teaching Artist-prosjekt i løpet av vår-semesteret i en barnehage, skole, eldresenter, fengsel eller helseinstitusjon, i samarbeid med de som arbeider der.

Seanse har siden 2010 arbeidet med å bringe Teaching Artist-modellen til Norge.

Seanse

  • Kurser norske kunstnere i Teaching Artistry

  • Bringer erfaringer til Norge gjennom konferanser, seminar og foredrag

    • Internasjonal forskerkonferanse: Arts in Education (sannsynligvis første presentasjon om Teaching Artistry i Norge)

    • Konferanse: Teaching Artists – Noe for Norge?

    • Konferanse: Kunst og kulturaktiv skole

  • Arrangerte verdens første internasjonale konferansen om Teaching Artistry (Oslo 2012), og rådgir følgende konferanser (Australia 2014, ++)

  • Henter erfaringer fra utlandet gjennom samarbeid med ledende kunstinstitusjoner i USA, England og Australia (Carnegie Hall, Roundabout Theater Company, Lincoln Center, Tate Modern, QUT)