SEANSE UTVIDER MENTORORDNINGEN

Vi skal utvikle en mentortjeneste for kunstnere, kunst- og samfunnsinstitusjoner på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå i Norge, og i fremtiden også internasjonalt. Målet er å styrke kvaliteten på både kunstproduksjoner og kunstprogram innen deltakende kunst.

Seanse arbeider for at alle barn og unge skal kunne oppleve og uttrykke seg gjennom kunst.

Vi arrangerer kunstneropphold, seminar, kunstverksteder og konferanser.

ITAC6

ITAC6: Sixth International Teaching Artist Conference

ART AS A CATALYST FOR CHANGE

1-3. September, Oslo

ITAC6 Oslo - See videos and photos

ITAC6 Oslo Program
ITAC6 Oslo Parallel Sessions
ITAC6 Digital

We wanted to say thank you for this great residency in Volda. It has been really nice to be there, and to be surrounded by other artists. Working in these conditions is optimal, as we felt that we could focus on what we’re doing, and the way it was organized with the little presentation in the middle of the week pushed us to be clear with our ideas and produce something on stage. All in all, the process went very well and we are surprised by how rich this experience has been for our group. So, thank you very much."

The Krumple Theater Company