Kunstneropphold

KUNSTNEROPPHOLD STENGT FOR SØKING! For de som har søkt blir det svar rett etter påske!

Seanse – senter for kunstproduksjon er det eneste senteret i landet som tilbyr kunstneropphold for prosjekt innen alle kunstsjangere. Både enkeltkunstnere og grupper er velkommen med søknad. Kunstneroppholdene arrangeres i uke 24, 25, 42 og 43. Til sammen vil om lag 20-25 kunstprosjekt bli innvilget opphold i 2022.

Alle søknader blir vurdert. Samtidig oppfordrer vi i år til søknader med fokus på deltakende kunst. Dette kan være kunstprosjekt/produksjoner med ulike tilnærminger til involvering, deltakelse og/eller medskaping.
Seanse tilbyr:

  • Gode arbeidsforhold i egne lokaler
  • Veiledning av mentorer med kunstnerisk og barnefaglig kompetanse
  • Deltakelse i et tverrkunstnerisk kunstnerkollegium
  • Honorar, reise og opphold.

Siden 2004 har over 740 nasjonale og internasjonale kunstnere vært involvert i rundt 351 produksjoner på kunstneropphold. Målet til Seanse er å medvirke til kvalitetsproduksjoner, kompetanseutvikling og nyskaping innen kunst for og med barn, unge og andre.

For å se produksjoner som har vært på opphold hos oss gå til Produksjoner.

For spørsmål rundt søking på kunstneropphold ta kontakt med produsent Kristian Glomnes på kristian.glomnes@hivolda.no

Foto: Kristian Glomnes, SEANSE – Under Åpen Scene uke 43 2021