Kunstneropphold

Seanse – senter for kunstproduksjon tar imot prosjekter i alle stadier av utvikling, fra idé til post-produksjon og både grupper og enkeltpersoner kan søke.

Siden 2004 har over 740 kunstnere nasjonale og internasjonale involvert i 351 produksjoner vært på kunstneropphold. Seanses mål er å medvirke til kvalitetsproduksjoner, kompetanseutvikling og nyskaping i kunst for og med barn, unge og andre. Som det eneste senteret i Norge som tar imot alle type sjangrer får man et helt spesielt tverrkunstnerisk perspektiv, noe vi vet å benytte oss av.

Kunstneropphold 2022 arrangeres uke 24, 25, 42 og 43. Kunstnere innen alle sjangere kan søke. Vi tar imot alle typer prosjekt fra idé til post-produksjon, og fra både grupper og enkeltpersoner.  Seanse åpner for søking 10.januar 2022. med søknadsfrist 31.mars

Seanse tilbyr:

• Gode arbeidsforhold i egne lokaler

• Veiledning av mentorer med kunstnerisk og barnefaglig kompetanse

• Deltakelse i et tverrkunstnerisk kunstnerkollegium

• Honorar, reise og opphold.

Mer informasjon kommer

For å se de produksjoner som har vært innom gå til Produksjoner

Foto: Kristian Glomnes, SEANSE – Under Åpen Scene uke 43 2021