Karstein Solli’s produksjoner omtalt i boka “Kunstmøter og estetiske prosesser med de yngste barna”

“Boka handler om estetikk og de yngste barnas møter med kunst. Gjennom vitenskapelige artikler viser forfatteren hvordan kunst, pedagogikk og estetiske filosofiske teorier og forskningsperspektiver kan knyttes sammen med skapende og utøvende kunstnerisk praksis.”

Kunstnerisk leder for Seanse Karstein Solli blir ved sine to sceneproduksjoner Readymade Baby (2008) og StemmeStammen (2019) behørlig belyst og omtalt fra ulike kunst og barnefaglige perspektiver gjennom tre artikler i boka, Kunstmøter og estetiske prosesser med de yngste barna (0-3 år). Karstein Solli sier om boka at kunst for de aller yngste fortsatt er i utvikling som en ny form og del av et større scenekunstfelt. Boka kan også trygt leses av andre enn de som er engasjerte i kunst for de yngste. Det er en kilde til inspirasjon i artiklene med overføringsverdi, uansett alder, målgrupper inn mot ulike kunstsjangre.

Readymade Baby: Marianne Skjeldal, Beata Kretovicova Iden, Øystein Elle, Stephan Østensen, Ebba Johansson, Maybritt Jensen, Vitor Antonio Monico Truzzi, Knut Bry/ Tinagent.com.
Støttet av Norsk Kulturråd, Fond for Utøvende Kunstnere, Fond for Lyd og Bilde.

StemmeStammen: Geir Hytten, Alexander Aarøe, Ibrahim Fazlic, Øystein ElleKaja Glenne Lund, Carl Nilssen-love, Beata Kretovicova Iden, Mette Røe Nyhus, Cesilie Irene Steinaa, Vitor Antonio Monico Truzzi.
Maybritt Jensen Co-produsent Bærum Kulturhus.
Støttet av Norsk Kulturråd og Fond for Lyd og Bilde.

Seanse’s kollega Hege Holmqvist Synnes fra Høgskulen i Volda ved Drama og Teater har også medvirket i boken med artikkelen “Frå bok til meir leik”.

Ein kan kjøpe boka her:
https://www.fagbokforlaget.no/Kunstm%C3%B8ter-og-estetiske-prosesser-med-de-yngste-barna-0-3-%C3%A5r/I9788245032871