(Kunstnere på opphold uke 42, 2020)

KUNSTNEROPPHOLD 2020

Tusen takk til alle kunstnere som har bidratt til to inspirerende, produktive, lærerike uker med kunstproduksjoner som etter hvert kommer til å glede barn, unge og voksne mange steder i landet!

Seanse har i høst tatt imot 29 kunstnere fordelt på 11 produksjoner i Volda. Vi hatt besøk fra hele landet med kunstprosjekt innen visuell kunst, musikk, dans, teater, litteratur, digital formidling, film og animasjon, inndeling av kunstprosjektene i kohorter og 1-meters regelen i mente.

Oversikt over prosjektene:

UKE 42
Krokorates
Hans og Grete
Folkebarna
Det var en gang, det ble et nå
GATO

UKE 43
Imminent Departure
Loke tar ferie i Norrøn Kosmologi
Fra Havet
360Formidling
Animation in Education
Osteprofessoren

Kunstnerne arbeider i hovedsak med egne produksjoner, og får veiledning av Seanses mentorstab. Samtidig er Seanses mål er å skape kunstnerkollegier som kan gi hverandre kunstfaglige innspill fra ulike perspektiv, og berike og supplere hverandres produksjoner. Under Åpen Scene deler alle gruppene noe av sitt kunstneriske arbeid, og får muligheten til å gi faglige tilbakemeldinger til hverandre. Høstens produksjoner var i alt fra startfasen til ferdigstilling med prøvepublikum, og flere kunstprosjekt hadde utprøving med barn og unge i lokaler hos Seanse, i barnehage eller i klasserom.

Kunstnerukene i juni ble avlyst (med tunge hjerter). Vi håpet i det lengste å kunne ta imot kunstnere fra Cuba, Danmark, Storbritannia, Sverige og Tyskland som var innvilget opphold i høst, men grunnet Covid-19 og innreise- og karanteneregler ble det ikke mulig. Vi valgt å tilby honorar til de kunstnere og kunstprosjektene som ikke kunne komme til Seanse, etter vurdering av søknader med en skissert arbeidsplan. Kunstnere har også med tilbud om digital veiledning av Seanses mentorstab. Dette har blitt meget godt mottatt!

Neste søknadsfrist for kunstneropphold er 1.mars 2021!

(Kunstnere på opphold uke 43, 2020)