Året 2020

Et litt annerledes år enn andre. Det har vi alle kjent på og noen mer en andre. Kunst og kultur Norge har kjent på restriksjonene som har ført til avlyste og endrede arrangementer. Det samme gjelder for oss i Seanse. 

Kunstverkstedet TingensTilstand ble avlyst, men vi planlegger å gjennomføre det i 2021. Kunstneroppholdet i de to ukene i juni måte avlyses. Det var en tung avgjørelse, da vi vet hvor viktige de oppholdene er for kunstnere og barn og unge i Norge. Til høsten har vi strekt oss til å ta inn noen flere, men på grunn av praktiske årsaker, først og fremst lokale, har vi ikke mulighet til å doble antall kunstnere.
I uke 12 var Seanse på vei nordover til Kjøllefjord for å gjennomføre prosjektet MinBarndom da beskjeden om total nedstengning ble gitt. Prosjektet har blitt utsatt til høsten og vi gleder oss til å få møte mennesker sammen i kunsten.
Seminaret «Kunstnarøkonomi» som skulle arrangeres i Volda ble på grunn av omstendighetene gjennomført som et digital webinar, noe som vi ser gikk over all forventning. Er det noe positivt som har kommet ut av denne krisen er det å bli presset til å bruke nye formater, noe som absolutt falt i smak, men vi ser også effekt av å møte mennesker i ekte rom og hva som skapes. Det kan aldri erstattes! 


Under har du en enkel oversikt over prosjekter som er planlagt fremover. Det kommer også flere prosjekt etterhvert så følg med!


JANUAR  

Kunstneropphold 2020 Åpent for søknader. Søknadsfrist 1.mars 2020!
MARS  
MinBarndom Norge – Kjøllefjord i uke 12 og Oslo i uke 13 – Et kunstprosjekt av Karstein Solli & Marit Ulvund bistått av Seanse’s produsent samt filmfotograf/ dokumentarfilmregissør Sturla Pilskog (Frost Film)
(utsatt til høst 2020)
APRIL  

TingensTilstand – Kunstverksted Bergen
(utsatt til 2021)

Nasjonale Konferanse Kristiansund – Seanse bidrag
(utsatt til 2021)

«Kunstnarøkonomi & Sjølvmelding» som var tenkt som et seminar, men ble gjort om til et webinar. På vår hjemmeside har du mulighet til å se opptaket i sin helhet.
MAI

JUNI  

KUNSTNEROPPHOLD UKE 23-24 (sommeruker avlyst)

HØST

Marit Ulvund jobber med forskningsprosjektet #UngKunst Skole
SEPTEMBER


– MIN BARNDOM NORGE Kjøllefjord og Oslo

ITAC5 i Seoul, Sør-Korea. Marit Ulvund ved Seanse er medarrangør.


OKTOBER


KUNSTNEROPPHOLD UKE 42-43

NOVEMBER  

Planlegging 2021
Forberedelse til Småkunstfestival 2021
– Møte med KUNSTFAGLIG RÅD


DESEMBER    

Showbox, Oslo uke 49
God jul!