Fristen for kunstneropphold 2020 har gått ut!

Seanse er en nasjonal utviklingsarena og møteplass for kunstproduksjon innen alle sjangre. Vi holder til ved Høgskolen i Volda, og dette gir oss tilgang til ett av landets bredeste kompetansemiljø innen kunstfag, samt gode lokaler for kunstnerisk arbeid.

Siden 2004 har over 608 kunstnere nasjonale og internasjonale involvert i 308 produksjoner vært på kunstneropphold. Seanses mål er å medvirke til kvalitetsproduksjoner, kompetanseutvikling og nyskaping i kunst for og med barn, unge og andre.

Seanse tilbyr:
• Gode arbeidsforhold i egne lokaler
• Veiledning av mentorer med kunstnerisk og barnefaglig kompetanse
• Deltakelse i et tverrkunstnerisk kunstnerkollegium
• Honorar, reise og opphold.

På grunn av Covid-19 blir kunstneropphold 2020 arrangert uke 42 og 43. Vi tar imot alle typer prosjekt fra idé til post-produksjon, og både grupper og enkeltpersoner kan søke. I år ønsker vi å prioritere opp til tre opphold for kunstprosjekt rettet mot barn og unge med spesielle behov, og tre med tilknytning til kulturarv. Alle sjangre kan være aktuelle for disse.
Til sammen vil om lag 20 kunstprosjekt bli innvilget opphold i 2020.

UTGÅTT – SØKNADSFRIST 1. MARS!

Spørsmål? Ta kontakt med Seanse produsent Kristian Glomnes .

E-post: kristian.glomnes@hivolda.no
Telefon 91319930 / 700 75 483

Søknader for kunstneropphold 2021 åpner opp tidlig neste år.