KUNSTNEROPPHOLD HØST 2019

Da er høstens kunstneropphold ferdig og vi føler oss heldige som har fått lov å ta del i prosessen for disse 12 produksjonene. Det har vært mye gode samtaler og refleksjoner på tvers av kunstformene og vi gleder oss til å se hvor veien går videre.

Seanse har i høst hatt 34 talentfulle kunstnere fordelt på 12 produksjoner på kunstneropphold. I uke 39 og 40 var visuelle kunstnere, musikere, dansere, skuespillere, forfattere, scenedekoratører, fortellere, lyd og lys & lyd teknikere fra inn og utland i Volda, og arbeidet med kunstproduksjoner rettet mot barn og unge, og andre.

Kunstneroppholdene er satt sammen av kunstnere med forskjellige bakgrunner og spesial kompetanse. Slik kan de på best mulig vis supplere hverandres produksjoner og gi nyttige innspill. For det meste arbeider kunstnerne med egne produksjoner, og de får i tillegg veiledning av Seanses mentorstab. Første uken var det med Anne Mali Sæther og Marit Ulvund, og andre uken med Karstein Solli og Marit Ulvund.

Åpen Scene er en kveld under oppholdet hvor alle deler noe av sitt kunstneriske arbeid, og får og gir faglige tilbakemeldinger til hverandre. Vi har hatt produksjoner som er i startfasen og andre i sluttfasen.

Dette gir muligheter til tverrkunstnerirske og åpne refleksjoner omkring kunstprosjekt som fortsatt er under arbeid, og er spennende og verdifulle kvelder.
Seanse vil gjerne takke alle kunstnere som har deltatt for to inspirerende, produktive, lærerike uker med kunstproduksjoner som etter hvert kommer til å glede barn og unge mange steder i landet.

Gruppebilde av uke 40

For å se de ulike produksjonene som har vært innom Seanse trykk deg inn på produksjoner.