Kunstneropphold med Prospero Workshop!

Da har vårens kunstneropphold startet, og 26 internasjonale kunstnere er på plass for å arbeide sammen for å utvikle godt teater for barn og unge. Kunstnerne er med i et utviklingsprosjekt som heter Prospero Workshop.

Da har vårens kunstneropphold startet, og 26 internasjonale kunstnere er på plass for å arbeide sammen for å utvikle godt teater for barn og unge. Kunstnerne er med i et utviklingsprosjekt som heter Prospero Workshop, og har foruten fra Seanse, fått støtte fra andre kunst og kulturorganisasjoner i Norden.

Teatergruppene som skal samarbeide er svært forskjellige teatre i struktur, størrelse og arbeidsmetode og de har sin base i henholdsvis i Burkina Faso, Kina, Danmark, Nepal, Norge, Sverige og Uganda. De har det til felles at de fokuserer på barne- og familieteater og sammen skal de lære av hverandre og utvikle historier for publikum.

Sammensetningen av ulike mennesker fra forskjellige deler av verden betyr at alle må gå ut av komfort sonen og at dette skal bli en unik, men universell fortelling. Målet er å ende opp med 3 synopsis, som potensielt kan ende med 18 forestillinger. Ikke bare i Norden, men også i voksende teatermiljø i Asia og Afrika. Flere av kunstnerne har ikke vært i Norge før og de fleste besøker Volda for første gang.