Seanse søker produsent!

Seanse søker produsent for kunstproduksjon!

SEANSE – senter for kunstproduksjon søker produsent/rådgiver i inntil 80% fast stilling fra 1.september 2019!

Stillingen som produsent innbefatter et særlig ansvar for administrative og praktiske oppgaver, samt kunstfaglige oppgaver dersom søker er kvalifisert. Arbeidsoppgavene vil være tilknyttet
KUNSTNEROPPHOLD, KOMMUNIKASJON, KONFERANSER, KUNSTVERKSTED, NYE PROSJEKT nasjonalt og internasjonalt, med mere. Arbeidsted er Volda, noe reising må medregnes.

For mer, se https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/170100/produsent-raadgiver-for-kunstproduksjon-st-nr-27-2019

Seanse er en innovativ og aktiv stemme i møte mellom kunst og samfunn, og skaper tverrfaglige fora og møtesteder. Vi har opparbeidet en særlig kompetanse på området kunst for og med barn og unge. Årlig gjennomfører vi opphold for kunstnere/«artist in residency» innenfor alle kunstfelt, og initierer kunstprosjekt og konferanser nasjonalt og internasjonalt.