Kunstverksted: «The Writing Body»

Stad: Universitetet i Tromsø

Korleis blir tekst i kunsten produsert?

Mandag 8. – Onsdag 10. mars 2010  

Eit knippe heldige deltakarar gjennomførte tre intense, inspirerande og lærerike dagar i Tromsø. Workshopen gav fagleg utveksling av metodar og innfallsvinklar til arbeid med tekst i kunst, bevegelse, scene og film. Korleis blir tekst i kunsten produsert? Korleis skapast tekst som ikkje er skrive innanfor ramma av ein definert rolle – som for eksempel av ein dramatikar?

Prosjektomtale (engelsk)

 

Leiarar av workshop og seminar:

Wendy Houstoun Dansar og koreograf (Storbritannia)

Henrik Hellstenius Komponist (Norge)

Aud Marit Skarrebo Holmen Biletkunstnar (Norge)

Pia Bovin Filminstruktør (Danmark/Sverige)

Lena Stefenson Regissør og dramatikar (Sverige/Italia)

 

Med støtte frå Fond for Utøvende Kunstnere.