Kunstverksted: Animasjon og figur 2011

Sted: Høgskolen i Volda

Hva skjer når dukkespillere møter animatører?

En tverrfaglig workshop for profesjonelle animatører og figurteaterkunstnere.

Seminar med Robert W. Bennet, Pjotr Sapegin og Annika Udo.

Workshopen var et samarbeid mellom Seanse, Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda og Vestnorsk Filmsenter. Med støtte fra Regionale Filmtiltak.

Hva skjer når animatører og figurspillere utforsker bevegelse og spill sammen? Avdeling for Mediefag (Animasjon) og Seanse ved Høgskolen i Volda har invitert internasjonale fagpersoner, samt stiller med egen kompetanse, studio og utstyr til en utforskende og nyskapende workshop.

Etter innledende praktiske fellesøkter vil deltakerne arbeide sammen i team med deltakere fra begge fagfelt. Målet er det skal bli mulig å fordype seg og konfronteres med hverandres uttrykksformer og at deltakerne sammen skal forske og leke seg fram til et uttrykk. Ikke først og fremst som et produkt og ferdig resultat, men som en skisse til et arbeid som det vil være mulig å se fortsettelsen av. Samarbeidslyst og ønske om å skape sammen med andre enn fra sitt eget felt, bør være en motivasjonsfaktor for å delta.

Avslutningsvis vil det bli avholdt et oppsummerende seminar/visning hvor prosessen og deltagernes arbeid er utgangspunktet for diskusjon og samtale. Ønskemålet er at denne workshopen skal stimulere arbeidet til den enkelte kunstner, og videre at våre felles erfaringer skal danne basis for en rapport som kan danne utgangspunkt for lignende workshoper for både kunstnere og lærere.

Fra Paris kommer Robert Bennett som vil være en innledende og samlende ressursperson for begge fagfelt. Han vil gi klasser i spill og bevegelse. Pjotr Sapegin (animasjon) og Anikka Udo (figur) vil være hovedveiledere i det praktiske arbeidet videre. I tillegg vil Andres Mänd og Gunnar Strøm fra Institutt or animasjon, og faglig team fra Seanse ved Marit Ulvund og Karstein Solli bistå med innspill undervegs.

Seanse – senter for kunstproduksjon er allerede kjent av mange for sine tverrfaglige workshops og seminarer hvor aktører fra både kunst og utdanningsfeltet møtes for å utveksle erfaringer, få ny innsikt og mulighet til fornyet kunnskap og engasjement til sine respektive felt. Seanse ønsker med dette å skape en mulighet for at profesjonelle aktører innen animasjonsfilm og figurteater skal få møtes gjennom en praktisk workshop med et avsluttende seminar. Animasjonsfilm og figurteater er felt som man kan se og oppleve arbeider godt og på høyt nivå med anerkjennelse innen sine områder. Men det er også to felt som det ikke alltid er like stort fokus på med tanke på muligheter for videre skolering og faglig utforskning.

Seanse er glad for å samarbeide med Vestnorsk Filmsenter om denne workshopen, de bidrar med økonomisk støtte og rådgiving.