Webinar: TINGENES TILSTAND

Sted: Norge, Tyskland, UK, Svergie og Spania

Webinar om objektets rolle innen forskjellige kunstformer

Tingenes Tilstand er et tilbud til alle kunstnere innen alle kunstfelt. Det er en unik mulighet til å bli kjent med praksis og tilnærminger på tvers av sjangre og uttrykk. Og ikke minst, utforske et spennende tema.

Bli med på Seanses tverrfaglige digitale webinar.
Dato 24 & 25. mars 2021!
Starter kl. 12:00 begge dagene og slutter rundt kl 15.00

Er et kunstverk alltid et objekt? Og hvordan forholder kunstnere innen forskjellige kunstformer seg til bruk av ting og for eksempel; tang?

Sosialantropolog Håkon Fyhn vil gi en filosofisk innledning til verkstedet. Kom og delta i kunstpraksis sammen med spennende og erfarne internasjonale kunstnere! Moderator for verkstedet er Marit Ulvund, Senterleder Seanse.

Tingens Tilstand var ment å gjøres som et fysisk verksted, men vi har på grunn av restriksjoner på Covid-19 valgt å gjøre det om til et webinar.

Webinaret er ferdig og opptak vil være tilgjengelig en liten periode.

Opptak Dag 1:

Opptak Dag 2:

Det eksisterer ulike forståelser og praksiser for hvordan objekter håndteres. Et regigrep i teater er å omskape en gjenstands mening i forhold til en aktuell kontekst. Visuell kunst står på et vis i en særstilling fordi kunstobjektet ofte bevares for ettertiden i et museum, et galleri eller privat hjem. Musikk-komposisjoner som noter og drama som tekst kan også bevartes, men konserten og teaterforestillingen er flyktig og oppleves bare i øyeblikket. En stor del av samtidens teater og dansekunstforestillinger er basert på fysiske og visuelle uttrykk og er dermed “objekter” som kan forsvinne i historien. De kan dokumenteres gjennom foto og film, men det kan aldri bli helt det samme.

Alt som er dødt dirrer. Ikke bare tingene
til poesi, stjerner, måne, tre, blomster,
men til og med en hvit bukseknapp som glitrer
i en sølepytt i gaten …
Alt har en hemmelig sjel, som er stille oftere enn den snakker.

 

(Maleren Wassily Kandinsky 1866-1944)

Et fellestrekk på tvers av kunstartene er at objekter «besjeles» og får en ny og annen kraft. I figurteater og animasjonsfilm animeres objekter og figurer, de blir «bli gitt liv». Dette minner om barnets lek hvor både animering og besjeling av objekter benyttes når roller og handlinger blir utforsket. Barn øver seg på livet både konkret og emosjonelt. Barn og unge som publikum er derfor ofte åpne for objektenes flertydighet også i profesjonell kunst.

PROGRAM

KUNSTNERE

Med oss for å utforske dette temaet skal følgende kunstnere holde sin presentasjon

Andrés Galeano, Spania – Visuell kunst

Johannes Bergmark, Sverige – Musikk/perfomance

Angie Hiesl, Tyskland – Dans/visuell kunst

Rachel Warr, Storbritannia – Figurteater/teater

Karstein Solli, Norge – Dans/scenekunst

REGISTRERING

Arrangementet er gratis og åpent for alle ved registrering.
REGISTRERINGEN ER NÅ STENGT.

Vi gleder oss til to digitale dager med nyskapende og sjangeroverskridende arbeid med eminente kunstnere!

Link til Facebook arrangementet: https://www.facebook.com/events/184510326341265

Spørsmål? Ta kontakt med Seanses produsent Kristian Glomnes.
E-post: kristian.glomnes@hivolda.no
Telefon 91319930