Tekstil som skulptur

Arrangement i regi av Seanses forløper “Prøvekluten”.