Tekstil som skulptur

Arrangement i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».