Webinar: Spilltanken 2

Digital-konferanse
Dato: 13. januar 2022 kl. 09.30 til 14.30

Seanse – senter for kunstproduksjon slår sammen sin webinarserie om dataspill med Kulturtankens dataspillkonferanse, og vi inviterer til en digital konferanse med perspektiver fra inn- og utland på dataspill som kunstopplevelse og som verktøy for læring.

Tusen takk til alle som fulgte konferansen direkte. For de som ikke fikk med seg webinaret er det nå mulighet å få se alt i sin helhet her:

Del 1:

Del 2: 

Mange lærere, kunstnere og formidlere er interesserte i mulighetene dataspill gir, både for bruk i fag, og som kunst- og kulturopplevelser. Skolen som arena betyr gode muligheter for spillformidling både gjennom læreplanmål, dannelsesoppdraget, og Den kulturelle skolesekken (DKS). Samtidig finnes det mange begrensninger i skolen som handler om tid, infrastruktur, kompetanse og økonomi.

Målet med Spilltanken 2 er å inspirere lærere, kunstnere, formidlere og spillskapere til å utvikle, tilpasse, og se mulighetene for dataspill i skolen.  

Gjennom internasjonale og norske foredragsholdere, videoeksempler, kunstneriske innslag og panelsamtaler skal vi snakke om dataspill, belyse spesielt interessante spilltitler, og se hvordan dataspill kan samspille med andre kunst- og kulturuttrykk. 

Første halvdel av konferansen foregår på engelsk, med et overordnet blikk på konferansens temaer. Andre halvdel av konferansen foregår på norsk, og fokuserer på norsk skole og DKS.  

Konferansen er gratis, og avholdes på Zoom.

Tidsplan

09:30 – 12:30

 • Marit Ulvund, Seanse: introduction
 • Miguel Sicart (DK), Play Worlds: Making Sense of the World by Playing
 • Brenda Romero (IRL), Are Games Art?
 • Maxime Durand (Ubisoft Can), Discovery Tour: Viking Age – an Innovative &  Narative Journey Into the Past
 • Tobias Staaby (NO), Game-based teaching – Using Games as a Tool for Reaching Curricular Learning Goals
 • A panel discussion  of the keynote speakers led by Elin Festøy

12.30 – 13.00: Pause

13:00 – 15:30

 • June Mariann Breivik, Kulturtanken: introduksjon
 • Mattis Folkestad (NO) Den kreative prosessen bak «Embracelet»
 • Odin Nøsen (NO) Videoessays: dataspill, kultur og skole
 • Marianne Stenerud (NO) Fortellerverksted med «Never Alone»
 • Paolo H. Scarbocci (NO) Dataspill på lærerutdanningen
 • Helle Munthe-Kaas (NO) Gaming fra unges perspektiv og på ungdommens premisser
 • Paneldiskusjon: kunstmøter med dataspill i Den kulturelle skolesekken

I panelet: Odin Nøsen (Spillpedagogene), Helle Munthe-Kaas (Hyperion), Anders Grønning (Bibliogames), Ann-Kristin Sæther (DKS Rogaland). Diskusjonen ledes av Cathrine Jakobsen, Kulturtanken

Programleder er Elin Festøy. Konferansekunstner er Captain Credible.

Elin Festøy - portrett

Programleder: Elin Festøy

Festøy er kreativ produsent i Teknopilot. Selskapet mottok BAFTA-prisen for spillet «My Child: Lebensborn». Spillet ble pilotert i DKS i 2019.

Festøy er også stipendiat ved Den norske filmskolen

Program:

Miguel Angel - portrett

Miguel Angel Sicart

Play Worlds: making sense of the world by playing Info

Brenda Romero - portrett

Brenda Romero

Are Games Art?Info

Maxime Durand - portrett

Maxime Durand

Discovery Tour: Viking Age – an Innovative & Narrative Journey Into the PastInfo

Tobias Staab - portrett

Tobias Staaby

Game-based teaching –  Using games as a tool for reaching curricular learning goalsInfo

Mattis Folkestad - portrett

Mattis Folkestad

Den kreative prosessen bak «Embracelet».Info

Odin Nøsen

Videoessays: dataspill, kultur og skole Info

Marianne Stenerud-portrett

Marianne Stenerud

Fortellerverksted med «Never Alone»Info

Paolo H. Scarbocci - portrett

Paolo H. Scarbocci

Dataspill på lærerutdanningenInfo

Helle Munthe-Kaas - portrett

Helle Munthe-Kaas

Gaming fra unges perspektiv og på ungdommens premisserInfo

Captain Credible En mann slår hendene sammen foran et slags pyramidebord

Konferansekunstner

Captain Credible

Paneldiskusjon: kunstmøter med dataspill i Den kulturelle skolesekken 

Møtet med utøvere og formidlere står sentralt i DKS. Men hva er den riktige måten å løse dette på når det gjelder dataspill? Det utdannes ikke spillformidlere i Norge, i spillbransjen er DKS lite kjent, og lærere og utdanningssektor mangler kompetanse på kunstformidling.  
I denne paneldiskusjonen belyses ulike innfallsvinkler til kunstmøter med dataspill i DKS. 

I panelet: Odin Nøsen (Spillpedagogene), Helle Munthe-Kaas (Hyperion), Anders Grønning (Bibliogames), Ann-Kristin Sæther (DKS Rogaland). Diskusjonen ledes av Cathrine Jakobsen, Kulturtanken.


Under kan du se de tidligere webinarene: 

 

Prosjektansvarlige for Spilltanken 2:
Kristian Glomnes – Seanse senter for kunstproduksjon
Thomas grønvoll – Kulturtanken
Jørund Høie Skaug – Kulturtanken