Kunstprogram 2015

Sted: Volda, Oslo, hele Norge

Fem kunstprogram har fått støtte og skal arbeid i en skoleklasse hele kommende skoleår!

Følgende prosjekt har fått støtte:

  • JEG-VI med Mads Buer og Torill Solvang (teater/3.klasse)
  • DRAUM OM SPEL med Jon Tombre, Endre Volden og Mette Karlsvik (teater/videregående)
  • LINJER I ILABEKKEN med Gry Ulrichsen og Anne Helga Henning (visuell kunst/biologi/3.klasse)
  • RØYNDOMEN med Are Pilskog (film/5-7.klasse)
  • TRACES med Anne Sarah Loe og Helge Aarseth (visuell kunst/arkitektur/videregående

Formålet med Seanses Kunstprogram 2015 er å utvikle kunnskap og erfaring om langvarige kunstprogram i en norsk kontekst. Seanse definerer et kunstprogram som bestående av en eller flere kunstnerlærere, et kreativt partnerskap og et kunstprogram. Dette er et pilotprosjekt hvor vi vil følge og støtte prosjektene undervegs blant annet gjennom kunstneropphold i Volda, samt refleksjonssamlinger hvor de fem prosjektene samles. Første samling var i Volda 11-12.august hvor alle prosjektene ble presentert og hadde samtaler med og veiledning av Seansestaben. Vi ser fram til fortsettelsen!