Seminar: Skandinavisk Blikk på Barn i Kunsten

Sted: Litteraturhuset i Oslo

Seminar omkring barn og kunst i ulike relasjonar. For lærarar, kunstnarar og andre interesserte.

SEANSE arrangerte seminar på Litteraturhuset i Oslo 7. desember 2009. Deltakarane opplevde spennande innspel omkring barn og kunst i ulike relasjonar.

Høgdepunkt frå programmet:
  • Den finske kunstnaren Anne Rossi-Horto
    frå Kulturhuset Annegarden i Helsinki
  • Den danske forskaren Helene Illeris frå Århus.
  • Sosilogen Anna Lund frå Växjö

Program

Referat