Seminar: Kunst- og kulturaktiv skole

Sted: Oslo

Hvordan finne, benytte og styrke de ressursene en har i stab og elever slk at både voksne og barn får utfolde seg, og lære gjennom kunst og kultur?

Program

 

Bidragsytere:

Professor Anne Bamford – var leder for forskningsprosjektet og forfatter av rapporten Arts and Cultural Education in Norway 2010/2011. Hun er tidligere kjent for blant annet boken The Wow-factor, som referer funnene fra en undersøkelse gjort for UNESCO i 2006. I denne boken faktoren belyser hun blant annet hvordan kunstfagene bedrer elevenes forhold til skolen og dermed læring i mange fag, men også for uttalelser som «bedre med ingen kunstundervisning enn dårlig kunstundervisning».
Anne Bamford har videre vært aktiv i England blant i ‘Creative Partnerships’, en modell for samarbeid som har mange likhetstrekk med Teaching Artist modellen. 
 
Skuespiller og instruktør Johannes Joner er medlem av Seanses kunstneriske råd, og har et sterkt engasjement for kunst og kultur tilknyttet utdanning.
Han har deltatt i flere skoleprosjekt, og hadde både manus og regi for filmen Respekti samarbeid med Nordisk Film, – en film om «drop-outs» problematikken i skolen. Han er også med på å bygge opp et teaterprosjekt i Kongo i samarbeid med Kirkens Nødhjelp.  
 
Rektor Hilde Solberg ved Gosen skole (Stavanger) – hennes skole har gjort mye for å legge til rette for nettopp en Kunst og kulturaktiv skole, og de var vinner av Gullsekken i 2009.

I år er skolen nominert til Dronning Sonjas skolepris, og vi gleder oss til å få innsikt i hvordan ledelsen ved denne skolen arbeider for å få til alt det spennende de lykkes med.