Konferanse: Start Arts

“Kunst, kvalitet og danning”. Konferanse i anledning Seanses oppstart høsten 2008.