Konferanse: Start Arts

«Kunst, kvalitet og danning». Konferanse i anledning Seanses oppstart høsten 2008.