Konferanse: Det potensielle rommet

Konferanse i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».