Konferanse: Det potensielle rommet

Konferanse i regi av Seanses forløper “Prøvekluten”.