Dialogkonferansen og Kulturspira

Konferanser og dialogmøter i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».