Kunsten

SEMINAR
KUNSTEN Å DELTA

Velkommen til fagseminar med spennende og aktuell tematikk, og med både nasjonale og skandinaviske bidragsytere. Vi åpner opp for dialog og engasjement rundt å skape kunst for de aller yngste.

Dagen starter med at alle kan velge å se Hermit på Vega Scene eller Gøy i Gummistøvler på dansens hus.

Seminaret tar for seg et tema og aspekt ved det å lage kunst for de yngste er hvordan og på hvilke måter blir de delaktige som publikum? Det å ta del og på hvilke måter og hva som egner seg har i de siste 10-15 årene vært diskutert og skrevet om i mange forskjellige sammenhenger. Begreper som inter og intra-aktivitet står sentralt i det som det forskes på når det gjelder kunst og estetiske uttrykk for små barn.

Seanses dagseminar «Kunsten å delta» vil løfte fram flere sider og nyere perspektiv på dette med hjelp av gode foredragsholdere og spørsmål fra dere i salen. Et kunstnerisk og delaktig innslag under seminaret vil være ved Bendik Norgaard fra Flying Seagulls. Han har lang erfaring i å møte barn og unge gjennom delaktige forestillinger og verksted i inn og utland. Og som Seagull selv sier om sin filosofi: «En barndom fylt med lek og glede er en rettighet for alle, ikke en luksus som kun er tilgjengelig for noen og uoppnåelig for andre»

Faglige bidragsytere vil være fra kunst og forskningsmiljøer, det vil være en paneldebatt med inviterte gjester og spørsmål /refleksjoner i fra salen.

Vi ses der!

PROGRAM

9:30
KUNSTOPPLEVELSE |
Velg mellom: Hermit (Vega Scene) eller Gøy i Gummistøvler (Dansens Hus)

11:00
REGISTRERING | Kaffe/Te

11:15
VELKOMMEN
|
Karstein Solli fra Seanse og Moderator Hedda Fredly

11:30
FOREDRAGSHOLDER | Pernille Wellent Sørsensen

12:15
LUNSJ

12:45
DELTAGENDE KUNSTNERISK INNSLAG |
Bendik Norgaard fra Flying Seagulls

13:15
FOREDRAGSHOLDER 2 |
Info kommer

13:45
PAUSE | Kaffe/Te

14:00
PANELSAMTALE |
Pernille Wellent Sørensen, Foredragsholder 2, Øystein Elle & Lise Hovik
Moderator: Hedda Fredly - Åpent for innspill

15:00
AVSLUTTENDE KOMMENTAR
|
Hedda Fredly & Karstein Solli

HVEM?

pernille welent sørensen

Pernille Welent Sørensen | Foredragsholder

Er ansatt ved Senter for Pedagogikk, Høgskolen i Absalon, som lærer og forsker tilknyttet forskningsmiljøet bevegelse, kreativitet og estetikk i pedagogisk arbeid. Hun har særlig fokus på barns etiske perspektiver. I oppgaven fra 2021 "På Lytte til børn..." er barn involvert som med forskere. Pernille har 20 års yrkeserfaring innen barnekulturfeltet, med spesielt fokus på scenekunst for barn. Hun er opptatt av hvordan de performative metodene kan bidra til å skape poetisk kunnskap som animerer til å gå på oppdagelse med verden. Pernille er en del av forskningsnettverket BLÆK, styremedlem i dansekompaniet ENSEMBLE og i DRs Musikariets Advisory Board.

Øystein Elle

Øystein Elle | Paneldeltaker

Er en interdisplinær scenekunstner, med Ph.d. i scenekunst fra Nasjonalt Program for Kunstnerisk Utviklingsarbeid (2017) med tverrkunstnerisk komposisjon som sitt spesialfelt. Aktuell med Rock me Baby under Småkunstfestivalen 2024. Han har en Master of Arts fra Hoogeschool voor de Kunsten, Utrecht i Nederland (1999) og en Bachelor of Arts fra Musikkonservatoriet ved Universitetet i Agder (1996). Øystein Elle har vært tilknyttet Akademi for Scenekunst (NTA), Høgskolen i Østfold, siden 2006, og siden 2017 som førsteamanuensis i musikk og scenekunst med undervisning og forskning ved Fakultet for lærerutdanninger og språk, og Akademi for Scenekunst.

Lise Hovik

Lise Hovik | Paneldeltaker

Lise Hovik er dramapedagog og arbeider som professor i drama og teater ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning,  DMMH og som professor 2 ved OsloMet. Hennes doktorgrad om teater for de aller minste fra 2014 tok utgangspunkt i forestillingen De Røde Skoene, og undersøkte sammen med Teater Fot barneteatrets interaktive og performative estetikk, med fokus på lek og improvisasjon.

Be

Bendik Norgaard | Kunstnerisk innslag

Bendik er utdannet fra Ecole Internationale de Théâtre Jacques Lecoq. Han er engasjert og dedikert person som reiser verden rundt for å hjelpe barn i nød. Han har en lidenskap for å gjøre en forskjell og bruker sin tid og energi på å bidra til bedre levekår for barn over hele verden. På dette seminaret skal Bendik ta oss igjennom et deltagende kunstnerisk Innslag.

Hedda Fredly

Hedda Fredly | Moderator

Scenekunstanmelder. Førstelektor i drama ved Høgskolen i Innlandet hvor hun blant annet forsker på hva en lydhør holdning kan bidra til både som forsker, pedagog og kritiker; om det på posthumanistisk vis å sammenvikle seg med omgivelsene kan berike disse virksomhetene. Tidligere medlem av Heddajuryen. Tidligere ansvarlig redaktør for DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift og Ånd i hanske - Tidsskrift for figurteater. Har en master i drama/teater fra HiB og NTNU + mellomfag i filmvitenskap. Hedda er også ekstern scenekunstkonsulent i Oslo DKS' programråd.

Foredragsholder 2

Info kommer...