7/6/2023 av Kristian Glomnes Selon

Kunstneropphold Våren 2023

Bilde fra Dryades & Oreiades - Åpen Scene

Vårens kunstneropphold er over og vi kan si takk til 25 kunstnere fordelt på 10 ulike prosjekter. Fire av prosjektene hadde kunstnere som har flyktet fra Ukrainia, Russland og Palestina og de fikk tid, rom og mentorering av Seanses faglige tilsatte. Kunstnere fra både inn og utland med svært variert bakgrunn fikk et unikt innblikk av andres perspektiv og bakgrunn.

Kunstneroppholdet hos Seanse er et unikt tverrkunstnerisk program som samler kunstnere fra ulike kunstfelt, bakgrunner, erfaringer og regioner for å inspirere og påvirke hverandre gjennom samtaler, innsikt og vising av sitt arbeid. Oppholdet har som mål å fremme kreativitet, innovasjon og tverrkulturell utveksling mellom kunstformer, og oppmuntre kunstnere til å utforske nye ideer, flytte grenser og utfordre samfunnsnormer.

Skjellsord - Åpen Scene
Skjellsord - Åpen Scene

I tillegg til å ta inn alle typer prosjekter til årets kunstneropphold har vi hatt et ekstra søkelys på å støtte kunstnere som har kommet fra konfliktområder eller lever i eksil. Dette er kunstnere som ofte møter flere hindringer i kunne følge opp sine kreative og kunstneriske intensjoner være seg traumatiske opplevelser eller andre utfordringer de har vært gjennom. Oppholdet har vært et tilbud med hensikt om å gi de et trygt sted for å utvikle og uttrykke sine historier, følelser og tanker gjennom sine kunstuttrykk. Med mentorering fra Seanse har de mottatt råd, hjelp og forslag til å kunne utvikle og navigere kunstfeltet både innad i Norge og sine respektive hjemland. I enkelte tilfeller kan råd og tips gi muligheter for nye samarbeidspartnere, som igjen kan være viktig for at prosjektet blir realisert. Kunstnerne har bidratt til større forståelse for hva det innebærer å skape kunst under marginale forhold. Dette er erfaringer fra en «parallell virkelighet» som setter «vår egen» kunstproduksjon i nye og andre perspektiv.

Wesam Almadani under Åpen Scene
Wesam Almadani under Åpen Scene

Forfatter og aktivist Wesam Almadani arbeider med boken «Slik etterlot krigen meg i live». Boken handler om hvilken effekt krig har på mennesker og samfunn, om hvordan den påvirker oss i hverdagen - enten vi er journalist, lege, militær, gammel eller ung. En av historiene handler om et missil som ikke eksploderte, og hvordan missilet «føler seg» som følge av dette. I denne historien reflekterer hun over samfunnsverdier som manifesteres i krig på en satirisk måte. Etter eget ønske fikk hun tilbakemeldinger på hvor langt hun kunne strekke i detaljer i beskrivelsene. For noen kan krig oppleves distansert gjennom nyheter og sosiale medier mens litteraturen gi en annen innsikt og tanker.

Seanse er innforstått med betydningen av å gi kunstnere i eksil mulighet for å arbeide under gode forhold. Når kunstnerne fortsetter å dele sine historier og perspektiver, inspirerer de andre til å ta vare på sine egne kreative ressurser, bryte ned barrierer og baner vei for et mer inkluderende samfunn. Bilde under er fra produskjoen «The Whip» med russiske Yulia Arsen oppholder seg fortiden i Frankrike. I prosjektet jobber Yulia med et kulturelt ladet objekt - en pisk og gjennom sitt "partnerskap" med den og detaljert bevegelsesutforskning, utvikler hun sin egen kroppslige kunnskap om skjørhet, flyt og frihet. Det er et objekt som lager støy, provoserer, påkaller vår oppmerksomhet og forvirrer oss.

The Whip - Yulia Arsen
The Whip - Yulia Arsen

VÅRENS PRODUKSJONER

UKE 24

Kunstneropphold uke 24
SKJELLSORD

Elisabeth Hatlehol Sairosi

Visuelt verksted med sjablong – 12-15 år

SQUARE PEG,ROUND HOLE

Bendik Nordgaard & Jock Maitland (UK)

Teater med objekter – 3-6 år

CAMPER GIRLS

Madeleine F. Røseth, Lisa Birkenes Thun & Hedda Sandvig

Interaktivt teater – 13-16 år

NOTHING BOX (ANTHOLOGY OF ABSURD)

Oleksandr Bubnov (UA) & Lena Heggelund (RU)

Animasjon – 7-90 år

JEG ER HISTORISK!

Ingvild R.Grande & Stina Strange Thun (DK)

Scenekunst / dans – 14-18 år

DRYADES & OREIADES

Sudesh Adhana, Anna Widen, Jon Balke, Ole Marius Stole, Cecilie Steen & Martine Bentsen

Visuelt/Dans/Performance – 4-12 år

UKE 25
Kunstneropphold uke 25
MYTEVEGAR

Karl Seglem, Birk Nygaard, Alf Magne Hillestad & Inger Lise Belsvik

Musikk/litteratur/visuell – 15-19 år

SLIK ETTERLOT KRIGEN MEG I LIVE

Wesam Almadani (PS)

Litteratur – 16-80 år

A COMMUNITY OF COMPASSIONATE BEINGS

Alina Belyagina (RU) & Stephanie Smit (NL)

Visuell/installasjon/performance – 16-40 år

THE WHIP

Yulia Arsen (RU)

Dans – 16-80 år

Square Peg, Round Hole - Åpen Scene
Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film
Seanse knopp

Er et kunstneropphold det ditt prosjekt trenger?