Neil PRice

MINI-SEMINAR:
TILGJENGELIGHET I KUNSTEN

Velkommen til mini-seminar om tilgjengelighet! Dette vil foregå etter forestillingen Four Goes Wild in Wellies så er fint om man får med seg dette i forkant.

Dansens Hus med kunstnerisk produsent Saskia Wieringa vil innledningsvis starte med en kort innledning om prosjektet "Stor Kunst for Små barn I og II" og hvordan dette har ledet til invitasjonen av Indepen-dance, samt søknaden rundt "Stor kunst for ALLE barn" som skal settes i gang rundt 2024/2025. Prosjektet skal lede til utvikling av tre nye danseforestillinger for de yngste, med fokus på diversitet blant utøvere og diversitet i publikum og håper dette seminaret kan inspirere oppmøte til å søke inn.

Fra Indepen-dance vil utøver Neil holder en kort presentasjon om det å være funksjonshemmet dansekunstner og hans reise til Four Goes Wild in Wellies som blir vist i forkant av dette seminaret. Han holder denne presentasjonen selv med støtte fra en ledsager. Det vil også bli en foredragsholder med fokus på tematikken og hvor viktig det er å representere artister med nedsatte funksjoner i mainstream teater-programmering. Mer info om dette kommer, så det er bare å glede seg!

Seminaret er i regi av Dansens Hus med støtte fra Seanse og er tilknyttet Småkunstfestivalen 2024.