Neil PRice

MINI-SEMINAR:
Mangfold i dansekunst for de aller yngste

Velkommen til mini-seminar om tilgjengelighet! Dette vil foregå etter forestillingen Gøy i Gummistøvler! så er fint om man får med seg dette i forkant.

Indepen-dance er et inkluderende dansekompani, hvor dansere med forskjellige funksjonsvariasjoner jobber sammen.

Det finnes få «mangfoldige» danseforestillinger for 0-6-åringer med dansere med funksjonsnedsettelser, eller dansere som bryter med normer for kjønn og identitet eller dansere med en multikulturell bakgrunn. Videre lages de fleste barneforestillinger for funksjonsfriske barn som kan oppsøke et teater.

Med støtte fra Sparebankstiftelsen inviterer Dansens Hus til seminar hvor vi ser på hvordan Indepen-dance m.fl. har jobbet med noen av disse aspektene.

Seminaret er i regi av Dansens Hus og er tilknyttet Småkunstfestivalen 2024.

Neil Price

Neil Joseph Price | Danser Indepen-dance

Neil forteller om hvordan det er å jobbe som danser i Indepen-dance og undervise utøvere med funksjonsnedsettelser.

Karen Anderson

Karen Anderson | Kunstnerisk leder Indepen-dance

Karen forteller om 30 år med Indepen-dance, et kompani med dansekunstnere med funksjonsvariasjoner.

Monica

Monica Ifejilika | Mangfoldsrådgiver Kulturdirektoratet

Monica belyser på hvilken måte Kulturdirektoratet jobber med mangfold og hvordan kan de bidra til å styrke bevisstheten rund diversitet og mangfold i scenekunst for de aller yngste.

Caroline Sprott | Stifter Kompani D

Caroline forteller om Kompani D, et profesjonelt scenekunstkompani i samarbeid med Dissimilis nasjonale kompetansesenter, for utøvere med og uten funksjonsnedsettelse. Kompani D skal samarbeide med Høyskolen for Dansekunst for en mer mangfoldig kunstutdanning.

Ellen

Ellen Jerstad | Regissør kinShips

Ellen rapporterer fra feltet: Som tidligere deltager i Stor Kunst for små barn II og regissør for kinShips for 0-2 åringer, forteller Ellen om hvordan hun nå jobber frem en ny danseforestilling for barn med funksjonsnedsettelser.

kinShips er en del av Småkunstfestivalen 2024

Saskia Wieringa

Saskia Wieringa | Kunstnerisk produsent & ansvarlig barneprogram Dansens Hus

Saskia forteller om hvordan Stor Kunst for Små barn I og II har ledet til invitasjonen av Indepen-dance og hva som er neste steg i utvikling av danseforestillinger for de yngste, med søkelys på diversitet blant utøvere og diversitet i publikum.