BLÆK

BLÆK MØTE

Kom og møt en forsker, hør hvilke forskningstemaer de er interessert i og fortell hvordan det henger sammen med din egen praksis.

Samtidig med Småkunstfestivalen avholdes det et nettverksmøte for forskningsnettverket BLÆK (Barn, Lek, Estetikk og Kunst). Vi benytter oss av den unike muligheten de fremste forskerne fra feltet er i byen og inviterer til dialog mellom forskere, barnehagelærere, kunstnere og lærere m.m.

Nå har du muligheten til å høre hvilke forskningstemaer de er interessert i og fortell hvordan det henger sammen med din egen praksis. Hver forsker har tatt med seg et objekt knyttet til sin forskning som dialogen kan springe ut fra.

BLÆK NETTVERKET

Nettverket består av kunstnere, forskere og pedagoger fra Danmark , Norge og Sverige. Selve organiseringen er fortsatt under utvikling av en sammensatt ledergruppe. Under møtet i Oslo vil det bli gruppe-møter basert på ulike interessefelt kunst og de yngste barna. Gruppene er fordelt på Bærekraft/økologi. Materialitet og Kunstpedagogikk. Det arbeides kontinuerlig mellom gruppene i hovedsak digitalt og med mål om å bidra i første omgang til artikler på feltet. Det vil også være innlegg fra danske og norske forskere innen områdene visuell kunst, drama, musikk og pedagogikk på denne seminardagen.

Er dette av interesse anbefaler vi at du ser på seminaret "Kunsten å Delta" som avholder fredag 6. september.