SEANSE utvider mentorordningen

SEANSE - senter for kunstproduksjon har søkt og fått midler til en utvidet mentorordning for kunst- og kulturprosjekter. Vi skal utvikle en mentortjeneste for kunstnere, kunst- og samfunnsinstitusjoner på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå i Norge, og i fremtiden også internasjonalt. Målet er å styrke kvaliteten på både kunstproduksjoner og kunstprogram innen deltakende kunst.

Seanse vil tilby et opplæringsprogram for å etablere en utvidet mentorstab. Dette vil gi oss mulighet til å tilby og ta på oss flere oppdrag. De nye mentorene skal delta på seminarer, diskusjoner, og ha praksis med med-mentorer, - alt dette for å skape en felles forståelse for hva det vil si å være mentor og hva arbeidet innebærer.

Marit

Med flere kvalifiserte mentorer vil Seanse kunne påta seg mange flere oppdrag enn i dag, både av kortere og/eller lengre varighet, alt avhengig av oppdrag og tilhørende aktører og målgruppe. Siden starten i 2004 har Seanse jobbet med veiledning av kunstproduksjoner med gode tilbakemeldinger og resultater. En slik utvidelse har lenge vært ønsket, og disse midlene gjør det mulig for oss å sette i gang prosjektet!


Vi takker Møre og Romsdal fylke for tilliten og de ekstra midlene.