MIN BARNDOM

Min Barndom er et flerårig internasjonalt kunstprosjekt om barndom og barns fortellinger. Gjennom Min Barndom samler og sammenholder vi verbale og kroppslige uttrykk for og om barndom fra flere land og forskjellige kulturkontekster.

Gjennom praktiske kunstverksteder finner og dokumenterer vi barnas egne fortellinger, sanger og bevegelser. I neste fase vil dette materialet danne grunnlaget for å utvikle meningsfulle kunstneriske uttrykk. Senterleder Marit Ulvund og kunstnerisk leder Karstein Solli er ansvarlige for gjennomføringen.

I prosjektet Min Barndom / My Childhood vil vi undersøke og sammenligne barnas uttrykk (verbale og kroppslige) for barndom. Vi skal besøke skoler og samfunn i ulike kulturelle sammenhenger og land. Vårt mål er å samle inntrykk og kunnskap om hva barn er engasjert i og bekymret for, og slik finne kunnskap om hvordan de opplever sitt liv og barndom.

Opplevelser i barndommen er ofte formative for senere erfaring med følelse av selvtillit, identitet og tilhørighet. Barndomshistorier er derfor viktige å lytte til. Historiene vi forteller er basert på handlinger vi har opplevd, og kan være både legemliggjorte og reflekterende minner. Å arbeide fysisk med historier og erfaring representerer en viktig inngang for å forstå både historien, seg selv og andre, og kan bli viktig for å utvikle meningsfulle kunstneriske uttrykk.

Gjennom metoden ekko teater, vil vi jobbe med barnas egne historier. Metoden fungerer godt i å frembringe historiens handling og kroppsbaserte opprinnelse. Videre samarbeider vi om å iscenesette fortellingen, og til slutt får fortelleren se en liten framføring av sitt minne. I et danseverksted vil vi fortsette det utførte arbeidet knyttet til gjenstander, rom og bevegelse. Slik vil vi søke å gjenkjenne barnas måte å bevege seg på, og hvordan de velger å uttrykke seg i arbeid med romlighet og objekter.

Ved å lytte til, arbeide kreativt og effektivt med barnas historier og bevegelser, håper vi å komme nær å forstå deres opplevelse av barndommen. I tillegg til å samle materiale gjennom verkstedene, er vi interessert i å lære om barnas egen kultur. Vi planlegger åpen tid hvor vi vil be dem om å dele sine egne sanger, gåter og spill.

I tillegg til dette vil vi snakke med og samle historier og refleksjoner fra noen voksne. Vi vil prøve å finne folk som kan betraktes som representanter for kulturen vi besøker. Disse intervjuene vil utfylle verkstedet og samtalene vi har med barna i hvert land. Videre besøker vi museer, kunstgallerier eller institusjoner for å se om det kan legge til informasjon om våre inntrykk og barndom i området.

KUNSTVERKSTED

Min historie og din historie – forteller og teaterverksted m/Marit Ulvund

Vi forteller våre liv for å bli kjent med oss selv, og livshistorier er nødvendig for å finne ut hvem vi er. I møte med hverandres historier utvikler vi forståelse både for oss og andre, og denne utvekslingen danner grunnlaget for vår opplevelse av identitet. I teaterverkstedet vil vi blant annet arrangere historier barna velger å fortelle gjennom ekko teater. De vil også ha mulighet til å tegne sin egen historie som tegneserie (fortelling), og hvis tiden tillater det, vil vi improvisere noen fortellinger også.

Marit Ulvund med verkstedet sitt på Tøyen Skole
Rom og ting i bevegelse - Dans og bevegelsesverksted m/Karstein Solli

Dette verkstedet tar utgangspunkt i objekt og bevegelse. Barna bringer med seg et eller flere objekter som har affeksjonsverdi for dem, og de får fortelle om sin tilknytning til og hvorfor de har valgt sitt objekt. Deretter utforsker vi ulike bevegelser knyttet til objektene de har valgt, og knytter dette til en endringer av rommet. Vi lager blant annet geometriske former ved hjelp av bred tape som strekkes på ulike måter i rommet. Barna plasserer og beveger både seg selv og sitt objekt inn i dette romlige landskapet. Gjennom dette arbeidet legger vi til rette for at barna kan uttrykke noe om seg selv og barndom gjennom bevegelse knyttet til rom og følelser.

Karstein og barna ved Gamlebyen skole

HVOR?

Min Barndom har blitt gjennomført i Brasil og Norge og planlegges å besøke de fem ulike verdensdelene. For 2023 blir Min Barndom gjennomført i Auckland, New Zealand.

MIN BARNDOM BRASIL

I 2019 ble Min Barndom Brasil gjennomført i byene Ilhéus som ligger ved kysten i Bahia og Garça som ligger i innlandet av Sao Paulo fylke i Brasil. Vi besøkte to ulike skoler, en i Garca og en i Ilheus.

I Ilheus var vi også sammen med en gruppe barn fra ulike steder og samlet under spirituell leder Alba Soares som praktiserer Candomble, en afro/Brasiliansk religion. Som utvalgt leder har hun et eget religiøst samlingssted med hus og land i Ilheus. Alle verksted, samt intervju ble filmet og vi har dokumentert et spennende materiale av fortellinger, bevegelsesuttrykk, rim og regler. Både kunstverkstedene, fortellingene til barna og intervjuene om barndom med de tre erfarne og kloke damene Alba Cristina Soares, Tamine Borsatto og Dirce Jorge var høydepunkt i vårt arbeid med min barndom i 2019. De tre kvinnene bidro med innsiktsfulle betraktninger om sin barndom, og barndom før og nå. Tamine Borsatto er direktør av museet India Vanuire som ivaretar og presenterer indianerkultur i området og fortalte om museets historie og rolle. «Hva er et barn?» Spurte vi Dirce og leder av Kaingang-stammen som ligger i innlandet av Sao Paulo fylke. «Framtiden», var hennes klare og korte svar. Med på besøket i Brasil var ekstern produsent Vitor Truzzi og filmkunstner Sabina Jacobsson.

MIN BARNDOM NORGE

Finnmark

Min Barndom Norge ble planlagt for gjennomføring i Kjøllefjord og Lebesby i mars 2020 og for besøk i Oslo høst 2020. Opplegget var basert på samme struktur som i Brasil. Vi skulle besøke skoler, gjennomføre verksted og gjøre intervju med filmdokumentasjon. Dokumentarfilmskaper Sturla Pilskog er engasjert og ansvarlig for kunstprosjektet er senterleder og 1.amanusis drama/teater Marit Ulvund (teaterverksted/intervju) og kunstnerisk leder og førstelektor drama/teater Karstein Solli (dans/bevegelsesverksted/intervju) sammen med Kristian Glomnes som produsent. Det første store utbrudd av Covid19 og nedstenging av Norge skjedde da vi var på vei nordover med hurtigruten, og 12.mars måtte vi avslutte reisen og avlyse besøket til Kjøllefjord og Lebesby. I November 2021 fikk vi muligheten til å reise og teamet som dro var film- og dokumentarfilmskaper Sturla Pilskog, senterleder/1.amanuensis Marit Ulvund og produsent Kristian Glomnes fra Seanse. Vi hadde fine møter med både barn, voskne og eldre gjennom kunstverksted og intervju.

Tusen takk til alle barn, lærere og ledere i Lebesby og Kjøllefjord skoler, og Johnny Myhre fra Lebesby for god hjelp underveis. En stor takk til Fredrik og Irene i Lebesby, Margrete i Kjøllefjord og Egil på Nyrud som seg tok tid til å snakke med oss sin barndom og tanker om å være barn i dag!

Oslo

Min Barndom Oslo ble gjennomført på Tøyen Skole og Gamlebyen Skole med Marit Ulvund og Karstein Solli som ansvarlig for versktedene og intervju. Med var Seanse's produsent Kristian Glomnes og dokumentarfilmskaper Sturla Pilskog for å dokumentere det hele. Første skole som vi besøkte var Gamlebyen skole med fine elever fra klasse 3A og 3B. Neste dag holdt vi verksted for Tøyen Skole med elever fra klasse 4A og 4C. Vi er takknemmlig for alle fine fortellinger og bevegelser som har blitt delt.

Mellom verkstedene fikk vi intervjuet noen representater av de voksne. Kari-Ann Grønsund vokste opp under fattige kår på Grunerløkka og har lang fartstid som skuespiller og stemmeskuespiller. Her fikk vi vite om hennes barndom og hvordan hun tenker det er å være barn idag. Med oss fikk vi også Frode Haverkamp som er en norsk kunsthistoriker har blant annet vært kurtator for en lang rekke utstillinger ved Nasjonalmuseet. Her fikk vi også vite hvordan det har vært å vokse opp i Oslo by.

Takk til alle elevene, lærerene, trinn-ansvarlige, ass. rektor og rektor fra Tøyen og Gamlebyen Skole. Takk til Kari-Ann og Frode som stilte til intervju.