Sirkelen

Eli Svenning og Kyrre Slind

Lyd/bildeverksted – 11-13 år

Et prosjekt som handler om å gi elever og lærere et enkelt og effektivt verktøy for fordypning i kunstens grunnleggende prinsipper og teknikker. Sirkelen er valgt som utgangspunkt og man lærer å lytte aktivt og om hvordan lyder beveger seg gjennom enkle øvelser. Med hjelp av stemmebruk og vannmaling utforskes runde former gjennom lytting, stemmebruk, geometri, penselstrøk og fargeblandinger.