Ord i bevegelse

Veronica Salinas, Elisabeth Helland Larsen og Tina Soli

Teater/bok – 5-10 år

«Ord i bevegelse» benytter fysiske improvisasjoner med ord og bokstaver og sammen med visuelle opplevelser formes det tekster sammen med barn og unge. Kunst og pedagogikk flettes sammen til et inspirerende verktøy som styrker den kreative prosessen i språklæring. Det legges opp til at «forskjeller» er en ressurs og ikke noe som bremser en kollektiv oppgave med virkemidler i fra teater og sirkuskunst. Prosjektet bygger på en bok for barn med karakterene Alfa og Omega hovedpersoner.