Om du så det jeg ser

Sara Karoline Steinmoen, Ingrid Alice Kolnes & Sandrine Sagny

Teater – 12-15 år

Inspirert av virkelige hendelser, ønsker denne forestillingen å gi en stemme til barn av foreldre som sliter med alkohol. Forestillingen tar utgangspunkt i barnas perspektiv, deres erfaring og oppfatning av situasjonen. Teksten er basert på vitnesbyrd, samtaler, og brev fra barn som har foreldre som ruser seg. Vitnesbyrdene til flere barn er flettet sammen til en historie. Med “Hvis du så hva jeg ser”, ønsker Sara Karoline og kompaniet å fremheve og forstå det komplekse forholdet mellom barn og foreldre, avhengighet og med-avhengighet, kjærlighet og skam.

Foto: Kristian Glomnes, SEANSE