Nattsvermar

Un-Magritt Nordseth, Gyrid Axe Øvsteng, Rune Rebne, Ludvig Elblaus, Kathrine Tolo, Jean Vincent Kerebel, Lars Jacob Holm og Anne E. Kokkinn.

Teater – 3-5 år

Lars får ikkje sova. Natta bråkar, og ut ifrå mørkret kjem Nattjenta dansande; ho vil danse Lars – inn i dei mørke krokane. I mørke, sømnlause natta blir kjenslene sterke, nesten kroppslege. Nett slik er denne framsyninga: Øyrene og augene på stilk, alt kan hende, og hender –  og til slutt; roleg pust.