Lost Boys

Heiki Eero Riipinen, Kelly Davis, Lærke Grøntved & Lars Vik

Scenekunst/Manus – 13-19 år

Gutt? Mann? Mannegutt eller guttemann? Eller ingen av delene? Lost Boys er en scenetekst for unge som er under utvikling. Den er inspirert av blant annet Peter Pan og myten om «De fortapte guttene». I teksten beskrives fire menn og deres forhold til opplevelsen av tap, – og det å tape. Det psykologiske nederlaget blir satt under lupen, men også det sosiale/strukturelle mulighetsrommet som oppstår når en som mann har mistet noe av sin kapasitet, status og/eller sosiale kapital. Maskulinitet, – og de privilegiene som kan følge, utforskes som hinder for identitets utfoldelse. Hos Seanse har utøverne arbeidet med de ulike karakterene og dialogene de har med hverandre.