Himmelske høytrykk

Inger Bakke og Tor Arne Grønbeck

Musikkteater

Dette er ei framsyning som utfordrar tilskodarane på kva slags uttrykk ei kyrkjeleg framsyning skal ha. Kva slags moglegheiter har kyrkjerommet som scenisk arena? Kva slags tekster passar i dette rommet?