Et liv i kamp og kjærlighed

Herøydamene

Forteljarteater/verkstad – Ungdom

Dette er ei vidareutvikling av forteljarteaterframsyning som handlar om livet og diktninga til forfattar og prestefrue Magdalene Thoresen. Framsyninga skal tilpassast ungdom og utviklast til ein verkstad som inneheld element som poesi, musikk, biletkunst og scenografi.

Medvirkande: Guri Aasen, Nina E. Bøe og Hege Sørdal Longva.