MIN BARNDOM FINNMARK

Kunstprosjektet Min Barndom ble gjennomført i Finnmark i november 2021. Første del av dette kunst gjorde vi i Brazil i 2019, og etter flere utsettelser grunnet pandemien fikk vi endelig møte barn og voksne i Kjøllefjord og Lebesby 8-12.november!

Teamet som reiste var film- og dokumentarfilmskaper Sturla Pilskog, senterleder/1.amanuensis Marit Ulvund og produsent Kristian Glomnes fra Seanse. Vi hadde fine møter med både barn, voskne og eldre gjennom kunstverksted og intervju.

Første Min Barndom besøk var i Ilheus, Garca og Tupa i Brasil 2019, og til sammen vil prosjektet involvere besøk fem land rundt om i verden. Etter feltarbeidene vil vi sammenligne og analysere besøkene i ulike land, og basert på dette planlegges å skape både en scenisk forestilling og en dokumentarfilm. 

OM MIN BARNDOM

I kunstprosjektet Min Barndom/My Childhood undersøker og sammenligner vi barns uttrykk for barndom (verbale og kroppslige). Vi besøker skoler og samfunn i ulike kulturelle sammenhenger og land. Vårt mål er å samle inntrykk og kunnskap om hva barn er engasjert i og opptatt av, og slik finne kunnskap om hvordan de opplever sitt liv og barndom. Opplevelser i barndommen er ofte formative for senere erfaring med følelse av selvtillit, identitet og tilhørighet. Barndomshistorier er derfor viktige å lytte til. Historiene vi forteller er basert på handlinger vi har opplevd, og kan være både legemliggjorte og reflekterende minner. Å arbeide fysisk med historier og erfaring representerer en viktig inngang for å forstå både historien, seg selv og andre, og kan bli viktig for å utvikle meningsfulle kunstneriske uttrykk. 

Min barndom tilbyr to verksteder for de barna som er med. Det ene er et teaterverksted hvor vi gjennom ekkoteater, iscenesettes barnas egne fortellinger. Denne metoden egner seg til å frembringe historiens handling og kroppsbaserte opprinnelse, og verdien av dette er dokumentert gjennom Marit Ulvund kunstbaserte doktorgradsprosjekt med barn. Vi samarbeider om å iscenesette fortellingene, og til slutt får fortelleren se en liten fremføring av sitt minne.

I det andre verkstedet arbeider vi med dans og bevegelse, og knytter dette til barnas innspill om stedet der de bor og ting de er spesielt glade i. Slik søker vi å gjenkjenne barnas måte å bevege seg på, og hvordan de velger å uttrykke seg i arbeid med romlighet og objekter. Ved å lytte til, arbeide kreativt og effektivt med barnas historier og bevegelser, håper vi å komme nær å forstå deres opplevelse av barndommen. I tillegg til å samle materiale gjennom verkstedene, er vi interessert i å lære om barnas egen kultur.

Vi samler også historier og refleksjoner fra noen voksne gjennom intervju. Ved å snakke med forskjellige mennesker som er representative for den kulturen vi besøker, kan disse samtalene utfylle verkstedet og møtene med barna. Vi henter inntrykk og informasjon ved å besøke museer, kunstgallerier og/eller institusjoner viktige for kulturen vi er i. 

Tusen takk til alle barn, lærere og ledere i Lebesby og Kjøllefjord skoler, og Johnny Myhre fra Lebesby for god hjelp underveis. En stor takk til Fredrik og Irene i Lebesby, Margrete i Kjøllefjord og Egil på Nyrud som seg tok tid til å snakke med oss sin barndom og tanker om å være barn i dag!

Nå gleder vi oss til Min Barndom-Oslo våren 2022!