Kulturmøter: Kunstfaglig, Bibliotek, Kino

Tre kunstmøter i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».