Author Archives: Sondre Ulvund Solstad

Exciting start for 10 artists and five new art programs!

Five art programs are chosen to receive support, and will be working with a school class for the whole duration of the next academic year!

The following projects have been chosen:

  • JEG-VI with Mads Buer and Torill Solvang (theatre/3.grade)
  • DRAUM OM SPEL with Jon Tombre, Endre Volden and Mette Karlsvik (theatre/upper secondary school)
  • LINJER I ILABEKKEN with Gry Ulrichsen and Anne Helga Henning (visual art/biology/3.grade)
  • RØYNDOMEN with Are Pilskog (film/5-7.grade)
  • TRACES with Anne Sarah Loe and Helge Aarseth (visual art/architecture/upper secondary)

The intention behind Seanse’s Art Program 2015 is to develop knowledge and gain experiences from long-term art programs within a Norwegian context. Seanse defines an art program consisting of one or more Teaching Artists, a creative partnership and an art program. This is a pilot, where we will follow up and support the projects along the process, through a residency in Volda as well as gatherings for reflections where the five projects come together. The first gathering took place in Volda on the 11th and 12th of August, where all the projects were presented, and had talks with, and mentoring from, the employees at Seanse. We look forward to the continuation!

10 år med Seanse!

Gjennom 10 år har SEANSE – senter for kunstproduksjon jobbet for bedre kunst for og med barn og unge.

Etter ti år er det naturlig å trekke noen store linjer til arbeidet fremover, og kunstnerisk leder Karstein Solli forteller at arbeidet vil fokusere på fire ting:

“Vi ønsker å fortsette å utvikle kunstpraksis og kunstproduksjoner, et viktig arbeid vi får gode tilbakemeldinger på. I tillegg vil vi utvide vårt internasjonale samarbeid enda mer, og fortsette å ligge i bresjen for å bringe erfaringer utenfra til Norge. Dokumentasjon og videreformidling blir her viktig, noe som også er et satsingsområde framover. Fjerde punkt er å videreutvikle “Teaching Artist”-satsingen vår, et arbeid vi tror veldig på og som vi ser har enormt potensiale i norsk sammenheng.”

“I den langvarige argumentasjonen for statlig finansiering av Seanse, har det vært avgjørende å oppnå aksept for at senteret har en nasjonal innretning. Det opplever vi nå at vi har fått. I møter med representanter fra utdannings- og kulturkomiteene i Stortinget og flere statsråder, er det dokumentert at Seanse medvirker til å utvikle kunstproduksjoner av høy kvalitet for barn og unge over hele landet. Telemarksforsknings evalueringsrapport bekrefter at Seanse bidrar i stor grad til å heve kvalitet i kunstproduksjonene, samt at kunstnerisk og barnefaglig kvalitet øker.” sier senterleder Marit Ulvund. “Kunstnerne opplever at vi tilbyr en god produksjonsarena her i Volda, og det er spennende å følge utviklingen av kunstprosjekt i alle genre. Siden starten i 2004 har Seanse hatt mer enn 325 kunstnere på arbeidsopphold i høgskolen sine lokaler. Vi har dessuten særlig fokus på videreutvikling av Teaching Artist-arbeidet både nasjonalt og internasjonalt.”

Jobber du med en kunstproduksjon for barn eller unge?

Søknadsfrist for kunstneropphold 3. mars.

Seanse på ITAC 2 i Brisbane

Seanse deltar på the Second International Teaching Artist Conference in Brisbane, Australia.

Seanse ble spesielt invitert til konferansen, etter å ha arrangert den første internasjonale Teaching Artist-konferansen i Oslo i 2012. Vi gleder oss over nye samarbeid (blant annet med Lincoln Center Education) og mye læring!