Author Archives: Rita Slotterøy

Kunsten å berøre – The Art of Touch

Tverrfaglig verksted for profesjonelle kunstnere innen alle kunstsjangere, 25. – 27. april 2017, på Sentralen i Oslo

“Touch is not just a private act. It is a fundamental medium for the expression, experience and contestation of social values and hierarchies. The culture of touch involves all of culture. We learn what to touch, how to touch, and what significance to give different kind of touch” – Constance Classen

I løpet av dagene 25.-27. april 2017 tilbyr Seanse – senter for kunstproduksjon en 3 dagers Masterclass, KUNSTEN Å BERØRE / THE ART OF TOUCH.

Deltagerne får gjennom kunstneriske presentasjoner og verksted innsikt og erfaring med fem kunstneres arbeidsmåter og praksis knyttet til tematikken berøring: Marianne Skjeldal (dans og massage), Jon Halvor Bjørnseth (musikk), Bonnie Kemske (visuell kunst/objekt) , Sirin Eide (film) og Teatro de los Sentidos (teater).

Vi spør: Kan forskjellige kunstsjangere inspirere til og skape forståelse rundt berøring og hvordan dette kan anvendes i møte med barn, unge og andres egne estetiske uttrykk?

Berøring kan omtales som et rent fysisk kroppslig fenomen eller i overført betydning vise til følelser og grader av emosjonell berøring på et medmenneskelig plan. Begge deler er grunnleggende i alt kunstnerisk arbeid, og innen alle sjangere. Berøring innebærer helt konkret å ta på andre mennesker og være i kontakt med omgivelsene. Kroppen utforsker og tilnærmer seg rom, steder, materialer og alt det som både er naturgitt og kultivert av mennesker. Dette er igjen nært knyttet til ulike kulturers skikker og tradisjoner, sosiale bakgrunn, kjønn, seksualitet og alder m.m. Skapes det kunst som sier noe om hvordan, når og hva vi berører? Har dette etiske utfordringer?

Hvordan blir praksis om berøring og det taktile kommunisert i de forskjellige kunstartene? Eksisterer det teknikk eller metode om berøring og om hva som kan være mulig å få til med «kroppslig manipulasjon» eller annet som innebærer fysisk kontakt med andre, materialer, rom og sted?

Kan affekt og virkning av berøring måles eller vurderes, gis en verdi i kunstskaping?

Disse og andre spørsmål blir stilt de fem masterklasseholderne som gir sin respons og «svar» gjennom sine klasser og i møte med de deltagende.

Siste dag vil alle kunne reflektere gjennom en lengre, kunstnerstyrt samtale over disse og andre relevante spørsmål knyttet til erfaringer gjort i løpet av den tre dager lange masterklassen.

Workshopen vil bli holdt på engelsk, den vil være tverrfaglig og tematisere og behandle begrepet «berøring» i ulike kunstfelt. Fem anerkjente norske og internasjonale kunstnere vil gi teoretisk og praktisk innblikk i temaet berøring ut fra eget kunstneriske ståsted. Kunstnere og profesjonelle inviteres til praktiske økter og utforskning i de enkelte Masterklassene.  Mer informasjon kommer angående påmelding og program.

 Seanse – senter for kunstproduksjon ønsker velkommen til en engasjerende workshop!

For påmelding gå til: PÅMELDINGSSKJEMA

 

KUNSTEN Å BERØRE/THE ART OF TOUCH – PROGRAM

Tuesday April 25th
Kl. 09.00 – 09.25 Welcome from Seanse!
Kl.09.25 – 09.45 The ART of Touch  – Karstein Solli
Kl.09.45 – 10.00 Short break
Kl.10.00 – 12.00 Masterclass Jon Halvor Bjørnset
Kl.12.00 – 13.00 Lunch
Kl.13.00 – 15.00 Masterclass Sirin Eide
Kl.15.00 – 15.15 Short break
Kl.15.15 – 16.00 Closing remarks by the artists with coffee/tee
Kl.18.30 – 19.15 Artistic  Presentation Jon Halvor Bjørnset
Kl.19.15 – 20.00 Artistic Presentation Sirin Eide
Kl.20.15 Dinner (at own cost)
Wednesday April 26th
Kl.09.00 – 09.45 Artistic Presentation Bonnie Kemske
Kl.09.45 – 10.00 Short break
Kl.10.00 – 12.00 Masterclass Bonnie Kemske
Kl.12.00 – 13.00 Lunch
Kl.13.00 – 15.00 Masterclass Teatro de los Sentidos
Kl.15.00 – 15.15 Short break
Kl.15.15 – 16.00 Closing remarks by the artists with coffee/tee
Kl.19.00 -19.45 Artistic  Presentation Teatro de los Sentidos
Kl.20.00 Dinner (at own cost)
Thursday April 27th
Kl.09.00 – 09.45 Artistic Presentation Marianne Skjeldal
Kl.09.45 – 10.00 Short break
Kl.10.00 – 11.30 Masterclass Marianne Skjeldal
Kl.11.30 – 12.30 Lunch
Kl.12.30 – 14.00 Masterclass Marianne Skjeldal
Kl.14.00 – 14.20 Coffee/Tee
Kl.14.20 – 15.30 The ART of Touch – Final panel seminar with all artists and participants

Moderators: Karstein Solli and Marit Ulvund

Thank you and Farewell!

Takk for alle innsendte søknader!

Vi fikk mange søknader av svært høy kvalitet, som totalt involverte 115 kunstnere. Dette er gledelig, og samtidig utfordrende siden vi har begrensede fasiliteter og økonomisk ressurser.

Vårt utvalg er basert på følgende kriterier:

 • Kvalitet og gjennomførbarhet til det enkelte prosjekt
 • Representative prosjekt i forhold til ønsket om å ta imot ulike kunstgenre
 • Ressurser som rom, utstyr, økonomi og mulighet for praktisk gjennomføring hos Seanse

Liste over årets utvalgte kunstprosjekter kommer snart.

Søknadsfrist for kunstneropphold for 2018 er 1. mars 2018.

Artist in Residence 2017

APPLICATION DEADLINE  March 1st

Seanse – Art Center works to rise the quality in art for children and youth, and for the development of arts program in kindergartens, schools and other social institutions.

Since 2004 SEANSE has accommodated more than 180 art productions and hosted more than 460 artists in residency.

Are you an artist that would like to attend Seanses Art Residency in Volda to work on your art production?

We offer:

Professional Mentors with artistic background and experience with children and youth as target group
Financial support  (will cover travel and accommodation)
Fees during stay
Access to equipment (light/sound etc.)
Beneficial facilities to work in, available around the clock
We welcome projects in all stages of development, from concept to post-production. Most common is 1 week, but this year a few projects will get a chance to stay for two weeks.

The collaboration with Volda University College provides SEANSE – Art Center  access to excellent competence and facilities for artistic work.

ARTISTS RESIDENCY 2017

Week 23:   June 6-10  (5 days, Monday to Saturday due to holiday)

Week 23 & 24:   June 6-16  (10 days)

Week 42:  October 16-20  (5 days)

Week 42 & 43:  October 16-26  (10 days)

You are welcome to apply, and will find the form here: ApplicationENGLISHSeanse2017

The application can be e-mailed to seanse@hivolda.no

 

Questions? Please contact Rita Slotterøy rita.slotteroy@hivolda.no (70075414)

Utlysning av kunstneropphold i 2017

SØKNADSFRIST 1. MARS

Seanse – senter for kunstproduksjon arbeider for å styrke kvalitet i kunst for barn og unge, og for utvikling av kunstprogram i barnehage, skole og andre samfunnsinstitusjoner.

Siden 2004 har Seanse tatt imot over 180 produksjoner og 460 kunstnere på kunstneropphold. Ønsker du å delta på Seanses kunstneropphold i Volda for å utvikle din produksjon?

Vi tilbyr:

 • Veiledning av mentorer med kunstnerisk og barnefaglig kompetanse
 • Økonomisk støtte til reise og opphold
 • Honorar under opphold
 • Tilgang til utstyr (lys, lyd m.m.)
 • Egne lokaler til arbeid, tilgjengelige hele døgnet

Vi tar imot prosjekter i alle stadier av utvikling, fra idé til post-produksjon. Mest vanlig er opphold på 1 uke, men i år tar vi imot noen få prosjekt til 2-ukers opphold.

Samarbeidet med Høgskolen i Volda gir Seanse tilgang til ett av landets bredeste kompetansemiljø innen kunstfag, samt gode lokaler for kunstnerisk arbeid. Vi arrangerer møter med målgruppe og prøvefremvisninger der det er hensiktsmessig.

KUNSTNEROPPHOLD 2017

Uke 23:               6-10. juni (5 dager, tirsdag-lørdag pga. pinse)

Uke 23 & 24:      6-16. juni (10 dager)

Uke 42:               16-20. oktober (5 dager)

Uke 42 & 43:      16-26. oktober (10 dager)

God kunst trenger tid og rom!

Klikk her for: Søknadsskjema-KunstneroppholdSeanse2017

Application form in english: ApplicationENGLISHSeanse2017

Søknaden kan sendes til seanse@hivolda.no

 

Velkommen som søker!

Spørsmål? Ta kontakt med Rita Slotterøy rita.slotteroy@hivolda.no (70075414)

We wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year

from Seanse – Art Center

God jul og godt nyttår

frå alle oss i Seanse – senter for kunstproduksjon

Kunstneropphold i 2017

SØKNADSFRIST 1. MARS

Seanse – senter for kunstproduksjon arbeider for å styrke kvalitet i kunst for barn og unge, og for utvikling av kunstprogram i barnehage, skole og andre samfunnsinstitusjoner.

Siden 2004 har Seanse tatt imot over 180 produksjoner og 460 kunstnere på kunstneropphold. Ønsker du å delta på Seanses kunstneropphold i Volda for å utvikle din produksjon?

Vi tilbyr:

 • Veiledning av mentorer med kunstnerisk og barnefaglig kompetanse
 • Økonomisk støtte til reise og opphold
 • Honorar under opphold
 • Tilgang til utstyr (lys, lyd m.m.)
 • Egne lokaler til arbeid, tilgjengelige hele døgnet

Vi tar imot prosjekter i alle stadier av utvikling, fra idé til post-produksjon. Mest vanlig er opphold på 1 uke, men i år tar vi imot noen få prosjekt til 2-ukers opphold.

Samarbeidet med Høgskolen i Volda gir Seanse tilgang til ett av landets bredeste kompetansemiljø innen kunstfag, samt gode lokaler for kunstnerisk arbeid. Vi arrangerer møter med målgruppe og prøvefremvisninger der det er hensiktsmessig.

KUNSTNEROPPHOLD 2017

Veke 23:               6-10. juni (5 dagar, tysdag-laurdag pga. pinse)

Veke 23 & 24:      6-16. juni (10 dagar)

Veke 42:               16-20. oktober (5 dagar)

Veke 42 & 43:      16-26. oktober (10 dagar)

God kunst trenger tid og rom!

Klikk her for: Søknadsskjema-KunstneroppholdSeanse2017

Søknaden kan sendes til seanse@hivolda.no

 

Velkommen som søker!

Spørsmål? Ta kontakt med Rita Slotterøy rita.slotteroy@hivolda.no (70075414)

 

Kunstnarlærarstudentar gjennomførte 2. samling

Denne veka møttes studentane i studieemnet Kunstnarlærar ved Høgskulen i Volda, for å lære meir om kva det vil seie å vere ein kunstnarlærar.

Studentane jobba med utvikling av sine kunstprogram. Dei pitcha ideane sine til kvarandre og diskuterte i grupper rundt ulike problemstillingar knytt til det å vere utøvande kunstnar i ulike samfunnsinstitusjonar. Dei var med på forelesingar der ein lærer korleis ein samarbeidar om og utviklar eit kunstprogram saman med ein partner i ein institusjon.

Studentane delte sine erfaringar frå 1. samling i Edinburgh i august, der alle fekk i oppgåve å intervjue ein teaching artist som deltok på konferansen ITAC3. Dei fikk høyre om erfaringar frå Seanse sitt Kunstprogram 2015, ein pilot der ti kunstnarar i ulike partnerskap gjennomførte fem kunstprogram ved forskjellige skular rundt om i Norge. Piloten strakte seg over ei periode på rundt eit år.

Korleis er det å vere kunstnar og jobbe i ein skule, på ein aldersheim eller i eit fengsel? Kva kompetansar treng ein for å skape gode kunstmøter? Og kven er du som kunstnarlærar? Det vart gjennomført fleire forelesingar knytt til temaet kunstnarlærar. Studentane samtala i grupper og i plenum, og dei måtte reflektere rundt ulike spørsmål som Kven er eg som kunstnarlærar? Kva inspirerar meg? Kva brenn eg for? Og kva ønsker eg med mitt kunstprogram?

 

dsc_0101dsc_0097dsc_0115dsc_0122

 

Karstein Solli i nytt faglig utvalg i Norsk Kulturråd

Karstein Solli, kunstnerisk leder av Seanse – senter for kunstproduksjon ved Høgskulen i Volda er oppnevnt som medlem i nytt faglig utvalg for dans i Norsk Kulturråd.

Oppnevningen gjelder for perioden 2016-2017.

Fagutvalgene under Norsk kulturråd har som hovedoppgave å behandle søknader til støtteordninger under Norsk kulturfond, og bistår også rådet med å vurdere og utvikle disse ordningene. Faglig utvalg for dans behandler søknader til produksjon og virksomhetsstøtte gjennom Støtteordningen for fri scenekunst- dans, Basisfinansieringen av frie scenekunstgrupper og Regionale kompetansesentra for dans. Utvalgets sammensetning skal sikre bredde og spisskompetanse innen ulike kunstuttrykk, og skal samlet ha en helhetlig oversikt over feltet.

Utvalget består for øvrig av medlemme: – Arne Fagerholt (leder av utvalget), Torunn Helene Robstad, Anne Margrete Fiskvik, Karl-Erik Nedregaard og Irene Vesterhus Theisen.

Kunstnarlærarstudentar til Skottland for å lære om teaching artistry

3.- 5. august gikk den tredje internasjonale Teaching Artist konferansen av stabelen i Edinburgh. “Best, next and radical practice in participatory arts” 

August månad i Edinburgh syder av liv med kunstfestivalen The Fringe, The Royal Edinburgh Military Tattoo, Edinburgh Art Festival og International Festival.  Midt i denne kreative festivalstemninga hadde Voldastudentane si fyrste fellessamling i studieemnet Kunstnarlærar.  ITAC3 konferansen omhandla viktige spørsmål knytt til deltakande kunstpraksis. Konferansen bestod av praktiske verkstadar, plenumsforedrag, seminar og debattar. Ein Teaching Artist – kunstnarlærar – er ein profesjonell kunstnar som jobbar med og gjennom kunst i skular eller andre samfunnsinstitusjonar.

Den internasjonale konferansen gav studentane ei unik mulegheit til å få nye kunnskapar og forståing for feltet, der 220 deletakarar frå 18 ulike nasjonar var til stades. Kunstnarar, organisasjonar og forskarar frå heile verda samlast for å dele erfaringar og kunnskap og for å lære av kvarandre. Studentane frå Volda fekk høyre om korleis kunstnarar i andre delar av verda jobbar i partnerskap med ulike samfunnsinstitusjonar, og dei fekk delta i ulike verkstadar der dei sjølve kunne vere praktiserande. Ein viktig del av studiet vil bli å lage eit slikt kunstprogram, der dei skal samarbeide med ein institusjon og gjennomføre dette i løpet av haustsemesteret.

2011-02-25 15.49.26
Marit Ulvund ønsker velkommen. Foto: Rita Slotterøy

SEANSE – SENTER FOR KUNSTPRODUKSJON,  EIN AV GRUNNLEGGARANE AV DET INTERNASJONALE TEACHING ARTIST NETTVERKET

Marit Ulvund, frå Seanse ved Høgskulen i Volda, er ein av grunnleggarane av ITAC og var med å organisere og leie den fyrste konferansen, ITAC1, som vart heldt i Oslo i 2012. ITAC2 vart heldt i Brisbane i 2014, og ITAC4 er planlagt gjennomført i New York i 2018. I tillegg til å vere med å ønske velkomen i Edinburgh, heldt Ulvund eit innlegg om TAG Exchange, Teaching Artist Global Exchange Program, saman med Jean E. Taylor, frå Lincoln Center, NY. TAG Exchange vart valt som mest spennande idé for ny satsing på ITAC2 i Brisbane 2014. Ideen vart utvikla av Seanse saman med Lincoln Center Education.

I april i år hadde Seanse gleda av å ta imot den aller fyrste kunstnaren til Norge, på utveksling gjennom TAG Exchange. Kunstnaren Jean E. Taylor besøkte under si utveksling, Volda, Bergen og Oslo, for å lære meir om måten kunstnarar og kunstorganisasjonar i Norge jobbar med kunst inn imot ulike institusjonar. I juli i år reiste den norske kunstnaren Mads Buer, på utveksling til NY, der han var gjest hos Lincoln Center Education. Disse erfaringane vart presentert og delt med deltakarane på ITAC3 konferansen i Edinburgh.

2011-02-26 13.58.07
Mads Buer, Jean E. Taylor og Marit Ulvunds presenterer TAG Exchange. Foto: Rita Slotterøy

Creative Scotland er vertsorganisasjonen av ITAC3 konferansen i august 2016, i samarbeid med Paul Hamlyn Foundation, ArtWorks Alliance, saman med konferansen sine tidlegare vertar og grunnleggarar; Eric Booth, Marit Ulvund, Brad Haseman og Judith McLean.

2011-02-26 15.31.10
Arkitekturverkstad, der alle deltakarane kunne vere med å bygge. Foto: Rita Slotterøy