Arrangement

18.08.2015

Art Programs 2015

Five teaching artist programs will be entering schools in the coming year as part of this Seanse-organized pilot.

18.08.2015

Kunstprogram 2015

Fem kunstprogram har fått støtte og skal arbeid i en skoleklasse hele kommende skoleår!

01.01.2013

National Initiative: INK 2013

Place: Volda, Oslo, all over Norway

Seanse-led initiative to improve art for and with children with special needs.

01.01.2013

Nasjonal satsing: INK 2013

Sted: Volda, Oslo, hele Norge

Seanse ledet nasjonal satsing for å bedre kunst for barn og unge med spesielle behov.

21.11.2012

Seminar: Art and Artistic Schools

Place: Oslo

How do you find, use, and develop resources in staff and students to enable learning in and through art?

21.11.2012

Seminar: Kunst- og kulturaktiv skole

Sted: Oslo

Hvordan finne, benytte og styrke de ressursene en har i stab og elever slk at både voksne og barn får utfolde seg, og lære gjennom kunst og kultur?

13.11.2012

Workshop: Animation and Puppetry 2012

Place: Volda

A multidisciplinary workshop for teachers on the combination of animation, media, and drama/theater.

13.11.2012

Workshop: Animasjon og figur i spill og samspill

Sted: Høgskolen i Volda

Et tverrfaglig verksted for lærere i animasjon, media og drama/teater.

12.09.2012

Festival: Small Art 2012

Place: House of Dance, Oslo.

Art for the youngest (0-6 years) + seminar/workshop for adults.

12.09.2012

Festival: Småkunstfestivalen 2012

Sted: Dansens Hus i Oslo.

Kunst for de minste (0-6 år) – seminar og workshop for de voksne.

29.08.2012

The First International Teaching Artist Conference

Place: House of Literature, Oslo

The world’s first international conference on Teaching Artistry.

29.08.2012

The First International Teaching Artist Conference

Sted: Litteraturhuset i Oslo

Verdens første internasjonale konferanse om Teaching Artistry.

12.03.2012

Workshop: The Writing Body 2012

Place: Oslo

How is text produced in art?

12.03.2012

Workshop: Den skrivende kroppen

Sted: BUL-salen i Oslo

Hvordan skapes tekst som ikke er skrevet innenfor rammen av en definert rolle – som for eksempel av en dramatiker?

29.11.2011

Workshop: Animation and Puppetry 2011

Place: Volda University College

What happens when puppeteers meet animators?

29.11.2011

Workshop: Animasjon og figur

Sted: Høgskolen i Volda

Hva skjer når dukkespillere møter animatører?

10.11.2010

Conference: Teaching Artists – something for Norway?

Place: House of Literature, Oslo

An introduction to Teaching Artistry: Can this be something for Norway?

10.11.2010

Konferanse: Teaching Artists – noe for Norge?

Sted: Litteraturhuset i Oslo

En introduksjon til Teaching Artistry: Kan dette være noe for Norge?

08.03.2010

Workshop: «The Writing Body»

Place: The University of Tromsø

How is text in art produced? International workshop.

08.03.2010

Workshop: «The Writing Body»

Stad: Universitetet i Tromsø

Korleis blir tekst i kunsten produsert?

12.12.2009

Art Contribution: Environment Event at the Norwegian Opera

Place: Oslo

Seanse participated with representatives from our World Heritage and Values project.

12.12.2009

Kunsterisk bidrag: Miljøarrangement i Operaen

Sted: Oslo

SEANSE tok del i markeringa med innslag frå prosjektet Verdsarv og Verdiar.

07.12.2009

Seminar: A Scandinavian Perspective on Children in Art

Place: House of Literature, Oslo

Seminar on children and art. For teachers, artists, and others.

07.12.2009

Seminar: Skandinavisk Blikk på Barn i Kunsten

Sted: Litteraturhuset i Oslo

Seminar omkring barn og kunst i ulike relasjonar. For lærarar, kunstnarar og andre interesserte.

22.04.2009

Internasjonal conferance: Arts in Education

Place: M/S Midnatsol

Anne Bamford, Eric Booth, Brad Haseman and more. Theme: «Ways of researching arts practice – How to achieve quality in arts education»

22.04.2009

Internasjonal conferance: Arts in Education

Sted: Hurtigruta M/S Midnatsol

Anne Bamford, Eric Booth, Brad Haseman and more. Theme: «Ways of researching arts practice – How to achieve quality in arts education»

19.02.2009

Conference: Art for Life

Place: Ivar Aasen Hotell, Ørsta, Norway

A conference focused on art as a vehicle to meaning and mastery for people with special needs.

19.02.2009

Konferanse: Kunstfag på livet laust

Stad: Ivar Aasen Hotell i Ørsta

Konferansen set lys på kunstfaga som meinings- og meistringsfremjande verkemiddel for menneske med særskilde behov.

01.08.2008

Start Arts

Place: Volda

Three performances, De røde skoene – theater, Basix – music, Frikar – dance, to celebrate the founding of Seanse.

01.08.2008

Start Arts

Sted: Volda

Tre kunstforestillinger: De røde skoene – Teater, Basix – familiekonsert, Frikar – ungdomsshow. I anledning Seanses oppstart høsten 2008.

01.08.2008

Conference: Start Arts

«Art, quality and education». Conference surrounding the founding of Seanse.

01.08.2008

Konferanse: Start Arts

«Kunst, kvalitet og danning». Konferanse i anledning Seanses oppstart høsten 2008.

01.01.2008

Seminar: Prøvekluten’s perspective

Seminar arranged by Seanse’s predecessor organization Prøvekluten.

01.01.2008

Prøveklutens milepælseminar

Seminar i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

01.01.2007

Art for Children – Entertainment for Life?

Arrangement by Seanse’s predecessor Prøvekluten.

01.01.2007

Kunst for barn – livsnødvendig underholdning?

Arrangement i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

01.01.2007

Conference: The Potential Space

Conference arranged by Seanse’s predecessor Prøvekluten.

01.01.2007

Konferanse: Det potensielle rommet

Konferanse i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

01.01.2007

Dialogue Seminar

Seminar arranged by Seanse’s predecessor Prøvekluten.

01.01.2007

Dialogseminar

Seminar i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

16.01.2006

Creative Seminar

Seminar arranged by Seanse’s predecessor Prøvekluten.

16.01.2006

Kreativt seminar

Seminar i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

01.01.2005

Cultural Meetings: Libraries, Museums, Pianists

Three cultural exchanges arranged by Seanse’s predecessor «Prøvekluten».

01.01.2005

Kulturmøter: Bibliotek, Museer, Organister

Tre kulturmøter i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

01.01.2005

Theater School for Children

Arrangement by Seanse’s predecessor «Prøvekluten».

01.01.2005

Teaterskole for barn

Arrangement i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

01.01.2005

In Scene

Arranged by Seanse’s predecessor «Prøvekluten».

01.01.2005

Sette i scene

Arrangement i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

01.01.2005

Textile as Sculpture

Arranged by Seanse’s predecessor «Prøvekluten».

01.01.2005

Tekstil som skulptur

Arrangement i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

01.01.2004

Dialogue Conference and the Cultural Seedling

Arranged by Seanse’s predecessor «Prøvekluten».

01.01.2004

Dialogkonferansen og Kulturspira

Konferanser og dialogmøter i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

01.01.2004

Culture Meetings: Arts Education, Libraries, Cinema

Arranged by Seanse’s predecessor «Prøvekluten».

01.01.2004

Kulturmøter: Kunstfaglig, Bibliotek, Kino

Tre kunstmøter i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

01.01.2004

Workshop: Narration, Visual Arts, and Animation

Arranged by Seanse’s predecessor «Prøvekluten».

01.01.2004

Kulturverksted: Fortelling, Visuell kunst og Animasjon

Tre kunstverksteder for barn i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».