Workshop: The Writing Body 2012

Place: Oslo

How is text produced in art?

12. – 14. March 2012

Program

Masterclasses:

Wendy Houstoun – Dancer and choreographer (UK),

Magnar Åm – Composer (Norway),

Aud Marit Skarrebo Holmen – Visual artist (Norway),

Pia Bovin – Movie director (Denmark/Sweden)

Ulf Evren – Regissør (Sweden)

Five renowned artists participate in eachothers’ master classes, as do all workshop participants. Concludes in seminar with all artists.
How is text in art produced? How is text produced outside of the written word? How is text produced with children?

Workshop: «The Writing Body»

Stad: Universitetet i Tromsø

Korleis blir tekst i kunsten produsert?

Mandag 8. – Onsdag 10. mars 2010  

Eit knippe heldige deltakarar gjennomførte tre intense, inspirerande og lærerike dagar i Tromsø. Workshopen gav fagleg utveksling av metodar og innfallsvinklar til arbeid med tekst i kunst, bevegelse, scene og film. Korleis blir tekst i kunsten produsert? Korleis skapast tekst som ikkje er skrive innanfor ramma av ein definert rolle – som for eksempel av ein dramatikar?

Prosjektomtale (engelsk)

 

Leiarar av workshop og seminar:

Wendy Houstoun Dansar og koreograf (Storbritannia)

Henrik Hellstenius Komponist (Norge)

Aud Marit Skarrebo Holmen Biletkunstnar (Norge)

Pia Bovin Filminstruktør (Danmark/Sverige)

Lena Stefenson Regissør og dramatikar (Sverige/Italia)

 

Med støtte frå Fond for Utøvende Kunstnere.