Workshop: Animation and Puppetry 2012

Place: Volda

A multidisciplinary workshop for teachers on the combination of animation, media, and drama/theater.

Seanse arranged a two-day intensive workshop for teachers 13.-14. November 2012. Center director Marit Ulvund developed the idea and program, and engaged animators Ingrid dos Santos and Simon Furdal, as well as puppeteers Gisle Hass and Thomas Hildebrand to develop and lead the workshop.

Workshop: Animasjon og figur i spill og samspill

Sted: Høgskolen i Volda

Et tverrfaglig verksted for lærere i animasjon, media og drama/teater.

Høsten 2011 gjennomførte Seanse støttet av Vestnorsk filmsenteret et svært vellykket ukeskurs for figurteater/ dukkespillere og animasjonskunstnere. Det ble oppdaget flere og nye måter å kombinere disse uttrykksformene på. På bakgrunn av dette arrangerte Seanse – senter for kunstproduksjon et to dagers intensivt og utforskende verksted for lærere 13.-14.november 2012.

Marit Ulvund fra Seanse utarbeidet ide og program, og engasjerte videre animatørene Ingrid dos Santos og Simon Furdal, og figurspillerne Gisle Hass og Thomas Hildebrand til å utvikle og lede det praktiske arbeidet disse to dagene. Alle fire hadde vært del av det ukes-lange kunstverkstedet i Animasjon og Figur som Seanse arrangerte 2011.

Årets verksted hadde tittelen Animasjon og figur i spill og samspill – Et tverrfaglig verksted for lærere i animasjon, media eller drama/teater. Verkstedet var rettet spesielt mot lærere som underviser i disse fagområdene på kulturskoler, videregående skoler og folkehøgskoler, og vi lyktes med å få 10 deltakerne jevnt fordelt på disse fagområdene.

Les vår rapport fra verkstedet her.