Conference: Teaching Artists – something for Norway?

Place: House of Literature, Oslo

An introduction to Teaching Artistry: Can this be something for Norway?

Seminar presented by Seanse Art Center.
Wednesday 24. November 2010
am 09:00 – pm 4:00
Teaching Artists is the name of an american model for long-term partnerships between artists and institutions such as schools.
Keynote speaker: Greg McCaslin, Roundabout Theatre, New York.
Also participating: Johannes Joner, Thorbjørn Harr, Ingvild Hansen Nystad, Helge Øye, Karstein Solli and Marit Ulvund.

Konferanse: Teaching Artists – noe for Norge?

Sted: Litteraturhuset i Oslo

En introduksjon til Teaching Artistry: Kan dette være noe for Norge?

Seminar i regi av SEANSE – med støtte fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
Onsdag 24. november 2010
Klokka 09:00 – 16:00
Teaching Artists er navnet på en amerikansk modell for langsiktige samarbeid mellom kunst og skolefeltet. Kunstnere og kunstinstitusjoner samarbeider direkte med klasselærere.
Hovedtaler Greg McCaslin fra Roundabout Theatre, New York.
Forøvrig deltar Johannes Joner, Thorbjørn Harr, Ingvild Hansen Nystad, Helge Øye, Karstein Solli og Marit Ulvund.