Takk for alle innsendte søknader!

Vi fikk mange søknader av svært høy kvalitet, som totalt involverte 115 kunstnere. Dette er gledelig, og samtidig utfordrende siden vi har begrensede fasiliteter og økonomisk ressurser.

Vårt utvalg er basert på følgende kriterier:

  • Kvalitet og gjennomførbarhet til det enkelte prosjekt
  • Representative prosjekt i forhold til ønsket om å ta imot ulike kunstgenre
  • Ressurser som rom, utstyr, økonomi og mulighet for praktisk gjennomføring hos Seanse

Liste over årets utvalgte kunstprosjekter kommer snart.

Søknadsfrist for kunstneropphold for 2018 er 1. mars 2018.