Kunsten å berøre – The Art of Touch

Tverrfaglig verksted for profesjonelle kunstnere innen alle kunstsjangere, 25. – 27. april 2017, på Sentralen i Oslo

“Touch is not just a private act. It is a fundamental medium for the expression, experience and contestation of social values and hierarchies. The culture of touch involves all of culture. We learn what to touch, how to touch, and what significance to give different kind of touch” – Constance Classen

I løpet av dagene 25.-27. april 2017 tilbyr Seanse – senter for kunstproduksjon en 3 dagers Masterclass, KUNSTEN Å BERØRE / THE ART OF TOUCH.

Deltagerne får gjennom kunstneriske presentasjoner og verksted innsikt og erfaring med fem kunstneres arbeidsmåter og praksis knyttet til tematikken berøring: Marianne Skjeldal (dans og massage), Jon Halvor Bjørnseth (musikk), Bonnie Kemske (visuell kunst/objekt) , Sirin Eide (film) og Teatro de los Sentidos (teater).

Vi spør: Kan forskjellige kunstsjangere inspirere til og skape forståelse rundt berøring og hvordan dette kan anvendes i møte med barn, unge og andres egne estetiske uttrykk?

Berøring kan omtales som et rent fysisk kroppslig fenomen eller i overført betydning vise til følelser og grader av emosjonell berøring på et medmenneskelig plan. Begge deler er grunnleggende i alt kunstnerisk arbeid, og innen alle sjangere. Berøring innebærer helt konkret å ta på andre mennesker og være i kontakt med omgivelsene. Kroppen utforsker og tilnærmer seg rom, steder, materialer og alt det som både er naturgitt og kultivert av mennesker. Dette er igjen nært knyttet til ulike kulturers skikker og tradisjoner, sosiale bakgrunn, kjønn, seksualitet og alder m.m. Skapes det kunst som sier noe om hvordan, når og hva vi berører? Har dette etiske utfordringer?

Hvordan blir praksis om berøring og det taktile kommunisert i de forskjellige kunstartene? Eksisterer det teknikk eller metode om berøring og om hva som kan være mulig å få til med «kroppslig manipulasjon» eller annet som innebærer fysisk kontakt med andre, materialer, rom og sted?

Kan affekt og virkning av berøring måles eller vurderes, gis en verdi i kunstskaping?

Disse og andre spørsmål blir stilt de fem masterklasseholderne som gir sin respons og «svar» gjennom sine klasser og i møte med de deltagende.

Siste dag vil alle kunne reflektere gjennom en lengre, kunstnerstyrt samtale over disse og andre relevante spørsmål knyttet til erfaringer gjort i løpet av den tre dager lange masterklassen.

Workshopen vil bli holdt på engelsk, den vil være tverrfaglig og tematisere og behandle begrepet «berøring» i ulike kunstfelt. Fem anerkjente norske og internasjonale kunstnere vil gi teoretisk og praktisk innblikk i temaet berøring ut fra eget kunstneriske ståsted. Kunstnere og profesjonelle inviteres til praktiske økter og utforskning i de enkelte Masterklassene.  Mer informasjon kommer angående påmelding og program.

 Seanse – senter for kunstproduksjon ønsker velkommen til en engasjerende workshop!

For påmelding gå til: PÅMELDINGSSKJEMA

 

KUNSTEN Å BERØRE/THE ART OF TOUCH – PROGRAM

Tuesday April 25th
Kl. 09.00 – 09.25 Welcome from Seanse!
Kl.09.25 – 09.45 The ART of Touch  – Karstein Solli
Kl.09.45 – 10.00 Short break
Kl.10.00 – 12.00 Masterclass Jon Halvor Bjørnset
Kl.12.00 – 13.00 Lunch
Kl.13.00 – 15.00 Masterclass Sirin Eide
Kl.15.00 – 15.15 Short break
Kl.15.15 – 16.00 Closing remarks by the artists with coffee/tee
Kl.18.30 – 19.15 Artistic  Presentation Jon Halvor Bjørnset
Kl.19.15 – 20.00 Artistic Presentation Sirin Eide
Kl.20.15 Dinner (at own cost)
Wednesday April 26th
Kl.09.00 – 09.45 Artistic Presentation Bonnie Kemske
Kl.09.45 – 10.00 Short break
Kl.10.00 – 12.00 Masterclass Bonnie Kemske
Kl.12.00 – 13.00 Lunch
Kl.13.00 – 15.00 Masterclass Teatro de los Sentidos
Kl.15.00 – 15.15 Short break
Kl.15.15 – 16.00 Closing remarks by the artists with coffee/tee
Kl.19.00 -19.45 Artistic  Presentation Teatro de los Sentidos
Kl.20.00 Dinner (at own cost)
Thursday April 27th
Kl.09.00 – 09.45 Artistic Presentation Marianne Skjeldal
Kl.09.45 – 10.00 Short break
Kl.10.00 – 11.30 Masterclass Marianne Skjeldal
Kl.11.30 – 12.30 Lunch
Kl.12.30 – 14.00 Masterclass Marianne Skjeldal
Kl.14.00 – 14.20 Coffee/Tee
Kl.14.20 – 15.30 The ART of Touch – Final panel seminar with all artists and participants

Moderators: Karstein Solli and Marit Ulvund

Thank you and Farewell!