Kunstneropphold i 2017

SØKNADSFRIST 1. MARS

Seanse – senter for kunstproduksjon arbeider for å styrke kvalitet i kunst for barn og unge, og for utvikling av kunstprogram i barnehage, skole og andre samfunnsinstitusjoner.

Siden 2004 har Seanse tatt imot over 180 produksjoner og 460 kunstnere på kunstneropphold. Ønsker du å delta på Seanses kunstneropphold i Volda for å utvikle din produksjon?

Vi tilbyr:

  • Veiledning av mentorer med kunstnerisk og barnefaglig kompetanse
  • Økonomisk støtte til reise og opphold
  • Honorar under opphold
  • Tilgang til utstyr (lys, lyd m.m.)
  • Egne lokaler til arbeid, tilgjengelige hele døgnet

Vi tar imot prosjekter i alle stadier av utvikling, fra idé til post-produksjon. Mest vanlig er opphold på 1 uke, men i år tar vi imot noen få prosjekt til 2-ukers opphold.

Samarbeidet med Høgskolen i Volda gir Seanse tilgang til ett av landets bredeste kompetansemiljø innen kunstfag, samt gode lokaler for kunstnerisk arbeid. Vi arrangerer møter med målgruppe og prøvefremvisninger der det er hensiktsmessig.

KUNSTNEROPPHOLD 2017

Veke 23:               6-10. juni (5 dagar, tysdag-laurdag pga. pinse)

Veke 23 & 24:      6-16. juni (10 dagar)

Veke 42:               16-20. oktober (5 dagar)

Veke 42 & 43:      16-26. oktober (10 dagar)

God kunst trenger tid og rom!

Klikk her for: Søknadsskjema-KunstneroppholdSeanse2017

Søknaden kan sendes til seanse@hivolda.no

 

Velkommen som søker!

Spørsmål? Ta kontakt med Rita Slotterøy rita.slotteroy@hivolda.no (70075414)