Karstein Solli i nytt faglig utvalg i Norsk Kulturråd

Karstein Solli, kunstnerisk leder av Seanse – senter for kunstproduksjon ved Høgskulen i Volda er oppnevnt som medlem i nytt faglig utvalg for dans i Norsk Kulturråd.

Oppnevningen gjelder for perioden 2016-2017.

Fagutvalgene under Norsk kulturråd har som hovedoppgave å behandle søknader til støtteordninger under Norsk kulturfond, og bistår også rådet med å vurdere og utvikle disse ordningene. Faglig utvalg for dans behandler søknader til produksjon og virksomhetsstøtte gjennom Støtteordningen for fri scenekunst- dans, Basisfinansieringen av frie scenekunstgrupper og Regionale kompetansesentra for dans. Utvalgets sammensetning skal sikre bredde og spisskompetanse innen ulike kunstuttrykk, og skal samlet ha en helhetlig oversikt over feltet.

Utvalget består for øvrig av medlemme: – Arne Fagerholt (leder av utvalget), Torunn Helene Robstad, Anne Margrete Fiskvik, Karl-Erik Nedregaard og Irene Vesterhus Theisen.